Tussenkomst socio-culturele participatie

Het doel van deze steun is om mensen met weinig financiële middelen in staat te stellen om deel te nemen aan het socio-culturele leven, door bijvoorbeeld aan sport te doen, naar het theater of naar de bioscoop te gaan, deel te nemen aan creatieve workshops (teken-, schilder-, fotografieworkshops, enz.), tentoonstellingen te bezoeken, concerten bij te wonen, naar het museum te gaan, enz.

Een deel van de maatregelen is ook gewijd aan de strijd tegen kinderarmoede.

Soorten activiteiten

Er zijn veel activiteiten die door dit soort hulp ondersteund worden.
Alle activiteiten in verband met sport, cultuur en het sociale leven worden opgenomen. Het gaat onder andere om de volgende activiteiten:

 • Een sportactiviteit.
 • Een bezoek aan de bioscoop of een theatervoorstelling.
 • Het bezoek aan een museum of een tentoonstelling.
 • De deelname aan een muziekfestival.
 • De deelname aan een informaticacursus.
 • De deelname aan bosklassen of aan een kamp voor kinderen.
 • De deelname aan een creatieve workshop (tekenen, fotografie, schrijven, schilderen, enz.).
 • De deelname aan een collectieve activiteit.
 • Een informaticaopleiding.     
 • Enz.

Een deel van de steun is specifiek gericht op het bestrijden van kinderarmoede, zoals:

 • Maatschappelijke dienstverlening in het kader van de deelname aan sociale programma's.
 • Maatschappelijke dienstverlening in het kader van schoolondersteuning.
 • Maatschappelijke dienstverlening in het kader van psychologische ondersteuning voor het kind of voor de ouders in het kader van de raadpleging van een specialist.
 • Maatschappelijke dienstverlening in het kader van paramedische ondersteuning.
 • Hulp bij de aankoop van tools en pedagogische spellen.
 • Kosten voor het opzetten van acties met het oog op de sociale integratie van kansarme kinderen.

Voorwaarden

Iedereen die:

 •    Geniet van het leefloon.
 •    Geniet van het equivalent leefloon.
 •    Geniet van het IGO (Inkomensgarantie voor ouderen).
 •    In budgetbeheer is.
 •    In collectieve schuldbemiddeling zit.
 •    Een inkomen heeft dat lager ligt dan het leefloon +25%.

Procedure

Voor het aanvragen van een tussenkomst voor socio-culturele participatie kan je best een afspraak maken:

Meebrengen

 • Identiteitskaart.
 • Bewijsstukken van alle inkomsten.
 • Bewijzen van eigendom van alle onroerende en roerende eigendommen.
 • Bewijsstuk van de activiteit.

Bedrag

De toegekende toelage bedraagt maximum € 150 /activiteit /kind.
In totaal kan er per jaar voor € 250 steun aangevraagd worden.


Contactinformatie