Budgetbeheer & schuldbemiddeling

Budgetbeheer is 1 van de voornaamste taken van de sociale dienst van het OCMW.

Hierbij neemt het OCMW het beheer van de financiële middelen van de cliënt volledig over. Meestal is er een hoge schuldenlast of lukt het de cliënt niet om zijn financiën zelf te beheren.

Het OCMW ontvangt de inkomsten en doet in naam van de cliënt de nodige betalingen. De cliënt heeft steeds inspraak en controle. Hij krijgt wekelijks een leefgeld uitbetaald voor de normale dagelijkse kosten.

Als er teveel schulden zijn en budgetbeheer daarom niet haalbaar is, wordt de cliënt doorverwezen naar de collectieve schuldenregeling.
Een advocaat stelt dan een plan op om de schulden af te betalen. Dat plan wordt door de rechtbank goedgekeurd en door de advocaat uitgevoerd. Dit kan soms samengaan met budgetbegeleiding of budgetbeheer.

Een afspaak maken is noodzakelijk.

 


Contactinformatie