Personenalarm

Een personenalarmsysteem of PAS is een alarmtoestel waarmee je dag en nacht hulp kan inroepen via een alarmcentrale.
Het bestaat uit een toestel dat aangesloten is via de telefoonlijn of SIM-kaart en een zender die je rond je hals of pols draagt.

In geval van nood druk je op de knop van de zender en kom je automatisch in verbinding met de alarmcentrale.
Zij contacteren dan de opgegeven familieleden of hulpdiensten.

Om de drempel voor een personenalarm te verlagen, komt het OCMW tussen in de installatie- en huurkosten van dit toestel.

Voorwaarden

  • Ingeschreven zijn in het bevolkingsregister van de gemeente Gingelom en er ook effectief verblijven.
  • Over een inkomen beschikken dat niet hoger ligt dan het leefloon +50%.

 

Er wordt geen rekening gehouden met:

Procedure

Voor het aanvragen van een toelage voor een personenalarm kan je best een afspraak maken:

Meebrengen

  • Identiteitskaart.
  • Bewijsstukken van alle inkomsten.
  • Attest van de behandelende geneesheer waaruit de noodzaak blijkt om een personenalarm te installeren.

Bedrag

De premie bedraagt:

  • € 25 voor de plaatsingskosten van het alarmoproepsysteem.
  • € 12,50 /maand voor de huurkosten.

Deze kosten worden 1 maal/kwartaal uitbetaald. Bij de aankoop van het toestel is er geen tussenkomst mogelijk.