Maak een afspraak

Om je optimaal te bedienen en de wachttijden te verminderen, moet je een afspraak maken om te kunnen langskomen in het gemeentehuis.
Voor de dienst Burgerzaken, Wonen & leven, woonenergieloket en het OCMW kan je deze afspraak online boeken!

BurgerzakenWelzijnWonen & Leven
woonenergieloket

Zitdag FOD financiën 

Heb je hulp nodig om jouw belastingsaangifte in te vullen? Dan kan je op 15/06 tussen 9:00 - 12:00
en 13:00 - 15:00
 terecht op het gemeentehuis van Gingelom. Experten van FOD financiën helpen je graag verder. 

Een afspraak maken is verplicht. 

Afspraak zitdag

Wat neem je allemaal mee naar de afspraak?

 • Elektronische identiteitskaart. Kom je voor iemand anders? Breng dan ook een kopie van zijn/haar identiteitskaart mee en een volmacht.
 • Gezinstoestand (trouwboekje).
 • Attesten van giften.
 • Bankuittreksels van ontvangen of betaalde onderhoudsuitkeringen.
 • Eventueel attest vakbondsbijdrage.
 • Aanslagbiljetten onroerende voorheffing.
 • Bewijs van gestorte levensverzekeringspremie, pensioensparen, …
 • Attest aflossing hypothecaire lening.
 • Aanslagbiljet aanslagjaar 2022 (inkomsten 2021).
 • Alle andere nuttige gegevens voor het invullen van de aangifte.
 • Loonfiches, fiches van werkloosheidsuitkeringen, pensioenen of andere vervangingsinkomsten zijn niet nodig BEHALVE indien het over buitenlandse inkomsten gaat.

Contactinformatie