Maak een afspraak

Om je optimaal te bedienen, de wachttijden te verminderen en om er zeker van te zijn dat de collega die je kan helpen aanwezig en beschikbaar is, moet je een afspraak maken om te kunnen langskomen in het gemeentehuis.
Voor de dienst Burgerzaken, Wonen & leven, woonenergieloket en het OCMW kan je deze afspraak online boeken!

BurgerzakenWelzijnWonen & Leven
woonenergieloket

Zitdag FOD financiën 

Wil je jouw aangifte laten invullen? Experten van de FOD Financiën helpen je graag in Gingelom:

Wanneer?        Woensdag 14/06 van 9:00 tot 15:00.

Waar?              Gemeentehuis Gingelom, Sint-Pieterstraat 1, 3890 Gingelom. 

OPGELET! Je dient hiervoor een afspraak te maken.

Je brengt mee:

 • Elektronische identiteitskaart. Kom je voor iemand anders? Breng dan ook een kopie van zijn/haar identiteitskaart mee én een volmacht.
 • Gezinstoestand (trouwboekje).
 • Attesten van giften.
 • Bankuittreksels van ontvangen of betaalde onderhoudsuitkeringen.
 • Eventueel attest vakbondsbijdrage.
 • Aanslagbiljetten onroerende voorheffing.
 • Bewijs van gestorte levensverzekeringspremie, pensioensparen, …
 • Attest aflossing hypothecaire lening.
 • Aanslagbiljet aanslagjaar 2022 (inkomsten 2021).
 • Alle andere nuttige gegevens voor het invullen van de aangifte.
 • Loonfiches, fiches van werkloosheidsuitkeringen, pensioenen of andere vervangingsinkomsten zijn niet nodig BEHALVE indien het over buitenlandse inkomsten gaat.

Meer info? www.fin.belgium.be


Contactinformatie