Bijzonder comité voor de sociale dienst

Het bijzonder comité is, naast het vast bureau, het tweede uitvoerend orgaan van het OCMW. Het bijzonder comité is onder meer bevoegd voor de individuele dossiers inzake maatschappelijke dienstverlening en maatschappelijke integratie.

Het comité kan ook op eigen initiatief of op verzoek een niet-bindend advies geven aan het schepencollege, het vast bureau, de gemeenteraad en de OCMW-raad over het gemeente- en OCMW-beleid.

Het bijzonder comité bestaat in Gingelom uit een voorzitter en 6 leden.

Vergaderdata

Het bijzonder comité vergadert 1 keer per maand. Deze vergaderingen zijn niet openbaar.

Samenstelling

 

Voorzitter bijzonder comité voor de sociale dienst

Annick Princen (Vooruit – Goesting)

Bredenakkerstraat 9 – 3891 Gingelom
0475 57 31 76
annick.princen@gingelom.be

 

 

Ruth Willems (Vooruit – Goesting)

Naamsestraat 43 – 3890 Gingelom
0478 56 34 01
ruth.willems@gingelom.be

 

 

Elke Moors (Vooruit – Goesting)

Truilingenstraat 33C – 3891 Gingelom
0478 75 81 10
elke.moors@gingelom.be

 

Rohnny Bex (Vooruit – Goesting)

Ommegangstraat 14 – 3890 Gingelom
0496 31 83 51
rohnny.bex@gingelom.be

 

Nancy Mievis (LEEF)

Mechelsestraat 51 – 3890 Gingelom
0477 47 17 81
nancy.mievis@gingelom.be

 

 

Gisèle Bals (LEEF)

Vrijheersstraat 20 – 3891 Gingelom
0489 07 29 63
gisele.bals@gingelom.be

 

Ivo Cox  (CD&V)

Kriekelstraat 1 - 3891 Gingelom
0496 28 54 90
ivo.cox@gingelom.be


Contactinformatie