Geschiedenis

Gallo-Romeins verleden

Gingelom heeft een rijk Gallo-Romeins verleden. Het meest opvallende bewijs hiervan zijn de grafheuvels of tumuli die dateren uit deze tijd. Deze werden teruggevonden in Montenaken, Vorsen, Kortijs en Niel.

De Avernassetombe, de Twee Tommen en de Drie Tommen zijn nog duidelijk zichtbaar in het landschap. Zij dateren uit de 2de eeuw na Christus en werden tijdens de 19de eeuw opgegraven.

DruiventrosvaasjeOnder de middenste grafheuvel van de Drie Tommen vond men een grafkelder met 42 voorwerpen, waaronder een paarsgekleurd glazen flesje in de vorm van een druiventros. 

Ook archeologische vondsten in Jeuk en de villa van Klein-Vorsen wijzen op een Romeinse aanwezigheid in Gingelom.

Slag van Steps

Op 13 oktober 1213 geraakten de Loons-Luikse troepen op het Stepsveld in Montenaken slaags met het leger van de Brabantse hertog. Dit wordt sindsdien de Slag van Steps genoemd. De eerstgenoemden dankten hun overwinning aan een miraculeus ingrijpen van Maria.

De Luikenaars haalden namelijk een O.L.V.-beeld uit de kerk van Montenaken en brachten het naar het slagveld. Zodra het beeld ter plaatse was, scheen de zon zo hevig dat ze de ogen van de tegenstanders verblindde, zodat zij de wapens neerlegden.Kapel van Steps

Op deze plaats verhief zich vanaf de 15de eeuw een laatgotische kapel, die in 1853 door de huidige kapel vervangen werd. Sinds 1913 hebben de 25-jaarlijkse Stepsfeesten plaats. Ieder jaar wordt het wonderdadig beeld in de maand mei van de kerk van Montenaken naar de kapel van Onze-Lieve-Vrouw van Steps gebracht.

Eerste regent van België

Ook bij het ontstaan van België komt Gingelom terug voor in de geschiedenisboeken. Alvorens onze eerste koning werd gekroond, diende een regent te worden benoemd, die in turbulente tijden mee aan de toekomst van België diende te werken.

De toenmalige burgemeester van Gingelom, Baron Surlet de Chokier, werd de eerste regent van België. Hij werkte mee in de zoektocht naar een gepaste toekomst voor België, benoemde regeringen en voerde andere grondwettelijke taken uit. Hij deed dit tot aan de kroning van de eerste koning van België.

 


Contactinformatie