Borgstelling opname woon- & zorgcentrum

Bij een opname in een rusthuis vragen de meeste instellingen een borgstelling van de familie van de opgenomen persoon om de verblijfskosten van de bewoner te betalen. Meestal wordt dit aan de kinderen gevraagd.

Als niemand een dergelijke borgstelling wil of kan tekenen, kan het woonzorgcentrum aan het OCMW van de gemeente, waar de oudere ingeschreven stond op het moment van de opname, vragen om een borgstelling af te leveren.
Dit is een verklaring waarbij het OCMW zich borg stelt voor de betaling van de verblijfskosten in het woonzorgcentrum, de medische kosten en een wettelijk vastgelegd bedrag aan maandelijks zakgeld voor de oudere.

Het OCMW zal de sociale en financiële situatie van de bejaarde onderzoeken. Na het afleveren van de borgstelling beheert het OCMW ook de financiële middelen van de persoon die is opgenomen.

Uiteraard zal het OCMW eerst de eigen middelen van de bejaarde gebruiken om de kosten te betalen. Zijn deze op, dan zal het OCMW het tekort zelf bijpassen. Aangezien in Gingelom de onderhoudsplicht is afgeschaft, zal het OCMW niet bij de kinderen aankloppen om het tekort aan middelen te recupereren.


Contactinformatie