Collector Muizen

Aard der werken:

  • Aanleg Aquafincollector tussen Kaneelstraat en nieuw rioolwaterzuiveringsstation in de Bosstraat.
  • Aanleg verbindingsriool/persleiding tussen Kerkom en Muizen

Timing: 2020-2021.

Opdrachtgevende besturen:

  • Aquafin: rioleringswerken.
  • Gemoco: riolerings- en wegenwerken.
  • Tractebel: ontwerp.

 


Contactinformatie