Geluidshinder

Geluidshinder of lawaai is een belangrijk probleem dat onze levenskwaliteit sterk vermindert. Lawaai van de buren, is na wegverkeerslawaai, de meest voorkomende vorm van geluidshinder in Vlaanderen.

Storen de buurgeluiden, of vinden de buren dat jij teveel lawaai maakt? In beide gevallen kan een verhelderend gesprek in een ontspannen sfeer een uitkomst bieden. Met meer begrip voor elkaar en enkele eenvoudige maatregelen is het overlastprobleem meestal snel opgelost.

Wie elektronisch versterkte muziek wil spelen in een openbare inrichting moet dit melden. Deze openbare inrichting kan een afgesloten plaats zijn zoals een café, restaurant, fuifzaal,… of men kan iets organiseren in open lucht zoals een wijk- of straatfeest, parkfeest, braderie, 2de handsmarkt,…..
Ook wanneer het om een éénmalige activiteit gaat zoals een fuif, feest of optreden dient een melding te gebeuren. 
Plan je evenement goed, zodat je met alles in orde bent.

Via het gemeentelijke meldpunt kan je een melding maken op 0800 99 573 of via het digitale meldingsformulier.
Voor dringende interventies en na de kantooruren kan best contact opgenomen worden met de politiediensten, die 24/24 bereikbaar zijn. Ook klachten die eerder te maken hebben met burenhinder of dierenwelzijn worden het best rechtstreeks gemeld bij de politiediensten.

In het GAS-reglement kunnen eventuele sancties op overtredingen (geluidshinder, hondenpoep, verbranden afval, zwerfvuil en sluikstorten, …) teruggevonden worden.


Contactinformatie