Geurhinder (verbranden afval)

Het verbranden van afval of groenafval in openlucht in de tuin, op landbouwgrond of op openbaar domein is een schending van de milieuregelgeving. Een vuurtje stoken is nooit zonder risico’s. De rook is het grootste probleem. Die is ongezond, vervuilt de lucht en zorgt voor geurhinder.

De Vlaamse milieuwetgeving (Vlarem) is duidelijk: afval verbranden in open lucht is voor iedereen verboden.
Het verbod geldt niet alleen voor het verbranden van papier, plastic, piepschuim, autobanden en andere rommel, maar ook voor het verbranden van biomassa-afval zoals gft, houtafval en groenresten. De milieuwetgeving voorziet wel enkele specifieke uitzonderingen. Deze zijn terug te vinden op https://omgeving.vlaanderen.be/stook-slim

Het gebruik van een sfeerverwarmer of barbecue is wel toegelaten.


Contactinformatie