I-Gecoro

De intergemeentelijke commissie ruimtelijke ordening, kortweg I-gecoro, is een adviesraad die zich buigt over verschillende ruimtelijke en stedenbouwkundige vraagstukken op het grondgebied van de deelnemende gemeenten Borgloon, Gingelom, Heers, Kortessem en Wellen.

Samenstelling

De I-gecoro bestaat uit 4 deskundigen (waaronder de voorzitter) en 10 vertegenwoordigers van de volgende maatschappelijke geledingen:

  • milieu en natuurverenigingen
  • verenigingen van werkgevers of zelfstandigen
  • verenigingen van handelaars
  • verenigingen van landbouwers
  • verenigingen van werknemers

Ieder lid, met uitzondering van de voorzitter, heeft ook een plaatsvervanger.

De commissie vergadert minstens twee maal per jaar. In de praktijk gebeurt dit ongeveer tweemaandelijks.

De I-gecoro wordt elke legislatuur opnieuw samengesteld na een open oproep voor kandidaten in de verschillende deelnemende gemeenten.
Voor de legislatuur 2019 – 2024 werd Jo Schoefs aangeduid als voorzitter en Bram Vanhoof als vaste secretaris van de I-gecoro.

Contact

Het secretariaat van de I-gecoro wordt waargenomen door de heer Bram Vanhoof, diensthoofd wonen en leven van de gemeente Gingelom.

Bram Vanhoof
Vaste secretaris I-gecoro
bram.vanhoof@gingelom.be
+32 (0)11 88 04 95