Lokaal overleg kinderopvang

Het lokaal overleg kinderopvang (LOK) is een gemeentelijke adviesraad die de gemeente en het OCMW adviseert over het lokaal beleid omtrent kinderopvang. Het LOK ondersteunt het beleid hierover en helpt het verder uit te bouwen.

Wie heeft een stem in het LOK?

  •      Vertegenwoordigers van het lokaal bestuur.
  •      Vertegenwoordigers van de lokale kinderopvangvoorzieningen.
  •      Gebruikers van de kinderopvang.

Het LOK zal in 2021 opnieuw worden samengesteld. Zodra de coronamaatregelen het toelaten, zal iedereen, die zich kandidaat heeft gesteld voor het LOK, uitgenodigd worden voor de installatievergadering.