Noodwoningen

Het OCMW van Gingelom zet in op het beschikbaar stellen van nood- en doorgangswoningen aan gezinnen die in een crisissituatie verkeren.

3 types doorgangswoningen

  • Opvang – Shelter:

Dit is een woning die voor heel korte tijd ter beschikking gesteld wordt aan een dakloze en iemand die plots op straat komt te staan. De begeleiding door het OCMW is vooralgericht op doorstroming, meer bepaald het zoeken van een nieuwe woning. Er wordt geen huurovereenkomst opgesteld.
De betrokkene betaalt een prijs per dag om in de woning te verblijven.

  • Noodwoning:

Dit is een woonvorm waar de duur van het verblijf ook gelimiteerd is. Het gaat om mensen die omwille van een noodsituatie zoals een brand of een andere vorm van onheil plots geen dak meer boven hun hoofd hebben. De hulpverlening spitst zich toe op het zoeken van een nieuwe woning of het opknappen van de bestaande woning. Hier wordt meestal een huurcontract van korte duur opgemaakt.

  • Transitwoning:

Dit is een doorgangswoning waar mensen voor iets langere tijd verblijven. Er wordt geen specifieke einddatum bepaald, maar de verblijfsduur is sowieso eindig. Het gaat hier om multi-probleemsituaties. De bewoners hebben nood aan huisvesting, maar ook aan intensieve begeleiding op verscheidene levensdomeinen. Het OCMW maakt een begeleidingsplan op om het gezin opnieuw op de goede weg te helpen.

Wie meer informatie wilt over een noodwoning, kan hiervoor contact opnemen met de sociale dienst.

 


Contactinformatie