Oude Katsei

Aard der werken:

 • Aanleg gescheiden riolering.
 • Aanleg befferbekken.
 • Vernieuwing weg.
 • Aanleg stoepen.
 • Vernieuwing en aanpassing nutsleidingen.
 • Vernieuwing openbare verlichting.

Timing:

 • 2023: start der werken.

Opdrachtgevende besturen:

 • Fluvius: rioleringswerken.
 • Gingelom: wegenwerken.
 • Fluvius, Proximus, de Watergroep: vernieuwing nutsleidingen.
 • Tractebel: ontwerp.

 


Contactinformatie