Personeelsorganisatie

Deontologische code en huishoudelijk reglement gemeente- en OCMW-raad

De gemeenteraad stelt een huishoudelijk reglement en een deontologische code vast. Deze code omvat het geheel van beginselen, gedragsregels, richtlijnen en principes dat de lokale mandatarissen en personeelsleden als leidraad dienen te nemen bij de uitoefening van hun ambt en bij de dienstverlening aan de bevolking. Het huishoudelijk reglement bevat aanvullende maatregelen over de werking van de gemeenteraad. Die maatregelen verzekeren een goede werking van de gemeenteraad. 

Onderwerp Goedgekeurd Gepubliceerd
Huishoudelijk reglement gemeenteraad19/01/2019 
Huishoudelijk reglement OCMW-raad19/01/2019 
Deontologische code gemeenteraad 29/01/2019 
Deontologische code OCMW-raad 29/01/2019 
Deontologische code personeel OCMW 23/12/2015 
Deontologische code van het gemeentepersoneel 26/06/2007 

Rechtspositieregeling

In de rechtspositieregelingen voor het personeel van een lokaal bestuur komen de volgende elementen aan bod:

  • De selectie van het personeel.
  • De loopbaan, inclusief de evaluatie, vorming, opleiding en het ontslag.
  • Alle bepalingen in verband met het salaris.
  • De vergoedingen en toelagen.
  • De verloven en afwezigheden, inclusief de administratieve toestanden van het personeel.
Onderwerp GoedgekeurdGepubliceerd
RPR gemeente en OCMW12/12/202314/12/2023
Reglement aankoop persoonlijke beschermingsmiddelen en hulpmiddelen op maat 29/08/202304/09/2023