Premie voor inbraakbeveiliging

In de zitting van 24/06/2003, aangepast bij besluit van 27/01/2007 en 27/06/2017 werd door de gemeenteraad van de gemeente Gingelom een reglement goedgekeurd betreffende de toekenning van premies ter aanmoediging van de beveiliging van woningen tegen inbraak.

Voorwaarden

De premie kan worden aangevraagd:

  • Door iedere huurder en eigenaar van een woning of appartement op het grondgebied van de gemeente Gingelom.
  • Voor een woning of appartement waarin geen handelsactiviteiten worden uitgeoefend en waarvan het niet-geïndexeerd kadastraal inkomen maximum € 1.487 bedraagt.
  • Er kan slechts éénmaal per eigenaar en per woning een premie toegekend worden.
  • De genomen maatregelen moeten bijdragen tot de beveiliging van de gehele woning en moeten het risico op inbraak voor de gehele woning verkleinen. Voorbeelden van techno-preventieve maatregelen die recht geven op een tussenkomst in de gemaakte onkosten, zijn veiligheidssloten, cilinderbeveiliging, bijzetsloten, dubbele beglazing, rolluiken, camerabewaking, elektronische alarmsystemen, ...
  • De aanvragen moeten steeds binnengebracht worden vóór 31 januari van het jaar volgend op het jaar vermeld op de factuur!

Procedure

Je moet een aanvraagformulier invullen.
Dit formulier kan je afhalen bij de dienst wonen en leven, op het gemeentehuis te Gingelom, St-Pieterstraat 1 tijdens de openingsuren.

Het ingevulde aanvraagformulier dien je in bij de preventiedienst van de Lokale Politie, Preventiewinkel, Sluisberg 1 te 3800 Sint-Truiden.
Elke aanvraag moet vergezeld zijn van de aankoop- en/of installatiefactuur.

Hierop volgt een controle van de factuur en een technische controle, waarbij wordt nagegaan of de maatregelen al dan niet werden uitgevoerd.

Na de goedkeuring door het college van burgemeester en schepenen wordt de premie betaald.

Bedrag

De premie bedraagt 50% van de aankoop en/of installatiekosten, met een maximum van € 100 /woning.


Contactinformatie