Aangifte overlijden

Een overlijden moet zo snel mogelijk worden aangegeven bij de ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente waar de persoon is overleden.

 • De eerste stap is het overlijden laten vaststellen door een arts. Hij of zij stelt dan een overlijdensattest op.
  • Sterft er iemand thuis, dan verwittig je de huisarts of dokter met wachtdienst.
  • Overlijdt iemand in het ziekenhuis of een andere zorgvoorziening, dan zorgt de verantwoordelijke daar voor een overlijdensattest.
  • Bij een dodelijk ongeval stelt de politie in het bijzijn van een arts een proces-verbaal op.
 • De tweede stap is om het overlijden zo snel mogelijk aan te geven bij de ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente waar de persoon is overleden.
  Meestal zorgt de begrafenisondernemer voor de overlijdensaangifte en alle administratieve formaliteiten. Maar je kan dit ook zelf doen.
 • Ten slotte zal de burgerlijke stand een akte van overlijden opstellen. Dit is het officiële bewijsstuk van het overlijden.

Het overlijden zal dan ook geregistreerd worden in het bevolkingsregister.

Denk eraan om de volgende personen of instellingen ook op de hoogte te brengen van het overlijden:

 • De bank.
 • De notaris.
 • De verzekeringsmaatschappij.
 • Het ziekenfonds.
 • De pensioendienst.
 • De belastingen.
 • De huiseigenaar.
 • Het waterbedrijf.
 • De leverancier van gas en elektriciteit.
 • De werkgever.

Procedure

Wat gebeurt er na mijn aanvraag?

Wij zullen de aangifte verwerken en sturen de uittreksels en de toelating tot begraving/cremeren naar de begrafenisondernemer.

Bij de dienst burgerzaken kan je ook steeds terecht om een attest van werkverlet aan te vragen voor de begraving/crematie.

Meebrengen

Bij de aangifte van het overlijden moet je de volgende documenten meebrengen:

 • Een overlijdensattest (opgemaakt door de behandelde geneesheer).
 • De identiteitskaart van de overledene.
 • De identiteitskaart van de aangever.
 • Het trouwboekje van de overledene, indien van toepassing.
 • Het rijbewijs van de overledene, indien van toepassing.
 • Eventueel een laatste wilsbeschikking van de overledene.

Bij een verdacht of gewelddadig overlijden neem je de volgende extra documenten mee:

 • Proces-verbaal van een officier van de politie.
 • De toelating tot begraven of crematie van de Procureur des Konings.

Indien er nog vragen zijn met betrekking tot wat wij nodig hebben, kan je ons altijd eerst telefonisch contacteren.

Bedrag

De aangifte van een overlijden is gratis.


Contactinformatie