Adoptie

Niet elk kind heeft de mogelijk om op te groeien in zijn/haar gezin. Kinderen die niet (langer) thuis kunnen wonen, krijgen door adoptie de kans op te groeien in een ander gezin.
Adoptie is voor het leven en creëert een band tussen het kind en de persoon/personen die hem/haar adopteren, die volledig dezelfde is als bij de biologische afstamming. Door adoptie worden de juridische en de feitelijke banden met de natuurlijke ouders dan ook verbroken.

Wil je een kind adopteren, dan kan je terecht bij het Vlaams Centrum voor Adoptie (VCA). Zowel bij binnenlandse als bij buitenlandse adoptie gidst het VCA je doorheen de adoptieprocedure. 

Kan je niet zelf voor je kind zorgen en wil je jouw kind afstaan, dan laat je je best bijstaan door een erkende adoptiedienst.

Ben je zelf geadopteerd en zoek je jouw geboorteouders, dan heb je recht op inzage in jouw adoptiedossier.

Binnenlandse adoptie

Ontdek dan alles over de procedure en de voorwaarden van een binnenlandse adoptie op de website van Kind en Gezin. Een notaris of de vrederechter van je woonplaats stelt de adoptieakte op. De rechtbank zet die akte om in een vonnis.

Buitenlandse adoptie

Stap 1

Je buitenlandse adoptie verloopt via 4 stappen. Ontdek alle details op de website van Kind en Gezin. De dienst internationale adoptie van de Federale Overheidsdienst Justitie moet de adoptie erkennen en registreren. Je ontvangt daarvan een bewijs.

Stap 2

Neem contact op met de dienst burgerzaken of maak een afspraak. Wij noteren de geboorteakte en de adoptiebeslissing van jouw kind in het bevolkingsregister. Of in het vreemdelingenregister, als je kind de Belgische nationaliteit nog niet heeft gekregen.


Contactinformatie