Adreswijziging

Online aanvragen

Verhuis je binnen de gemeente naar een ander adres of kom je vanuit een andere stad of gemeente in Gingelom wonen, dan moet je hiervan aangifte doen bij de dienst burgerzaken in Gingelom.

Verhuis je vanuit Gingelom naar een andere stad of gemeente, dan moet je enkel aangifte doen bij de dienst burgerzaken in je nieuwe woonplaats.

Voorwaarden

Je kan de verhuis pas aangeven als je ook effectief verhuisd bent.

Procedure

Er zijn verschillende manieren om je adreswijziging door te geven:

  • Je kan langsgaan bij de dienst burgerzaken. Plan zelf je afspraak in of bel ons voor het maken van een afspraak.
  • Je kan de adreswijziging via mail melden aan de dienst burgerzaken door gebruik van dit webformulier.
  • Je doet dit binnen de 8 werkdagen na je verhuis.

Om de adreswijziging voor het hele gezin door te geven, volstaat het dat 1 van de meerderjarige leden van het gezin de aangifte doet.

Als een niet-ontvoogde minderjarige de verblijfplaats van zijn ouders voor het eerst verlaat om zijn hoofdverblijf elders te vestigen, moet hij vergezeld zijn door iemand die het ouderlijke gezag uitoefent.

Na de aangifte controleert een wijkagent of je werkelijk op het aangegeven adres je hoofdverblijfplaats hebt. Na deze controle word je ingeschreven op je nieuwe adres en kan je een afspraak maken voor de aanpassing van het adres op jouw identiteitskaart of elektronische verblijfskaart. Hiervoor heb je je pin- en pukcode nodig.

Vanaf het moment dat je identiteitskaart of elektronische verblijfskaart is aangepast, kan je alle andere instanties van je adresverandering op de hoogte brengen.

Vergeet ook het adres van jouw trouwe viervoeter niet aan te passen.

De adreswijziging moet niet langer aangebracht worden op het inschrijvingsbewijs van voertuig(en). Het kentekenbewijs zal enkel nog het adres vermelden dat geldig was op het moment van uitgifte.

Meebrengen

Je elektronische identiteitskaart of verblijfskaart voor niet-Belgen met pin- en pukcode.

Voor een minderjarige die bij elk van de ouders verblijft volgens het principe van het gedeeld verblijf of co-ouderschap, moeten bovendien volgende documenten worden meegebracht:

  • Het wederzijds akkoord van de ouders.
  • De gerechtelijke beslissing.
  • De notariële akte. 

Bedrag

Het aangeven van een adreswijziging is gratis.

Uitzonderingen

Ben je tijdelijk afwezig (minder dan 1 jaar) of langer omwille van een opname in het rusthuis, gevangenis, militaire oefening, beroepsredenen, studenten...? Dan heb je geen adreswijziging nodig.

Verblijf je in België maar is het niet je hoofdverblijfplaats? Dan kan je je laten inschrijven in het bevolkingsregister met een referentieadres. Een referentieadres is een adres van een natuurlijk persoon of een rechtspersoon (bijv. OCMW) waarop, met de toestemming van laatstgenoemde, iemand zonder verblijfplaats is ingeschreven.

In beide gevallen, bel of mail je ons om te weten welke documenten je nodig hebt en maak daarna een afspraak en kom persoonlijk langs bij de dienst burgerzaken.  

Regelgeving

Bij de FOD Binnenlandse Zaken vind je meer informatie over de inschrijving in het bevolkingsregister en adreswijziging.

Online aanvragen

Contactinformatie