Attesten bevolking

Er bestaan verschillende uittreksels uit het bevolkingsregister, oa:

Voorwaarden

Wie kan een attest aanvragen?

 • Jijzelf.
 • Je wettelijke vertegenwoordiger (bv. ouder of voogd) of een bijzonder gemachtigde (advocaat, notaris, …).
 • Derden (een persoon of een publieke of private instelling):
  • Alleen als de afgifte van de documenten door de wet is voorgeschreven of toegestaan.
  • Aanvraag moet schriftelijk gebeuren.
  • Vermeld de wettelijke bepalingen waarop de aanvraag is gesteund.

Procedure

Voor jezelf

Je kan attesten online opvragen via:

Je kan met jouw eID langskomen in het gemeentehuis. Maak hiervoor een afspraak.

Voor jouw kind

Je kan voor jouw kind attesten online opvragen via:

Je kan langskomen in het gemeentehuis. Breng zeker jouw eID mee. Maak hiervoor een afspraak.

Met volmacht

Heb je een volmacht, dan kan je langskomen in het gemeentehuis. Maak hiervoor een afspraak.
Breng dan zeker het volgende mee:

 • De ondertekende volmacht.
 • De eID van de volmachtgever of een kopie hiervan.
 • Jouw eID.

Attesten over een andere

Soms schrijft de wet voor dat je een attest over een andere persoon nodig hebt, bijvoorbeeld voor een oproeping in verzoening. Dan kan je een attest bij ons opvragen. Mail het volgende naar burgerzaken@gingelom.be:

 • De wetgeving die voorschrijft dat jij dit attest nodig hebt.
 • Het bewijs van de rechtsingang (aanvraag oproeping in verzoening, ontwerp verzoekschrift,...).
 • Jouw ondertekende schriftelijke aanvraag.

Dan bezorgen wij jou de wettelijk noodzakelijke attesten.

Advocaten, notarissen en andere instanties

Advocaten, notarissen en andere bijzondere gemachtigden beschikken over een eigen toegang tot het rijksregister en dienen die toegang te gebruiken om de attesten rechtstreeks op te vragen.

Heb je een te beperkte toegang? Of heb je problemen met jouw toegang? Mail dan naar IPIB-RRN-Access@rrn.fgov.be.

Ben jij een instantie die (nog) geen toegang heeft, dan mail je jouw aanvraag ook naar IPIB-RRN-Access@rrn.fgov.be.

Genealogisch, historisch of wetenschappelijk onderzoek

Wil je informatie opvragen voor een specifiek onderzoek?

Mail naar burgerzaken@gingelom.be voor welke doeleinden jij een attest of informatie opvraagt en wij gaan na of het mogelijk is om jou dit te bezorgen.
Hou er wel rekening mee dat je een verklaring moet ondertekenen dat je het attest op geen enkele wijze zal verspreiden.

 

Bedrag

Gratis


Contactinformatie