Attesten bevolking

Er bestaan verschillende uittreksels uit het bevolkingsregister, oa:

Voorwaarden

Wie kan een attest aanvragen?

  • Jijzelf.
  • Je wettelijke vertegenwoordiger (bv. ouder of voogd) of een bijzonder gemachtigde (advocaat, notaris, …).
  • Derden (een persoon of een publieke of private instelling):
    • Alleen als de afgifte van de documenten door de wet is voorgeschreven of toegestaan.
    • Aanvraag moet schriftelijk gebeuren.
    • Vermeld de wettelijke bepalingen waarop de aanvraag is gesteund.

Procedure

Je kan attesten online aanvragen als je beschikt over een elektronische identiteitskaart (eID) via 'Mijn dossier'.

Attesten kunnen ook steeds aangevraagd worden via mail: burgerzaken@gingelom.be.  In de meeste gevallen kan dit elektronisch verstuurd worden.

Indien bovenvermelde opties niet lukken, kan dit persoonlijk aangevraagd worden bij de dienst burgerzaken. Opgelet! Wij werken enkel op afspraak!

 

Meebrengen

Bedrag

Gratis


Contactinformatie