Verlenging grafconcessie

Wil je een concessie verlengen?

Vul het aanvraagformulier in en bezorg het ons per mail, deponeer het in de brievenbus of breng het bij ons binnen.

Wij starten voor jou de procedure op en laten jou iets weten als jij nog iets moet doen.
Het collegebesluit inzake de verlenging bezorgen we jou van zodra dit behandeld is.

Hoe weet je of er een concessie bestaat voor een graf?

Niet alle graven zijn voorzien van een concessie. Die moet uitdrukkelijk aangevraagd en betaald zijn.
Als je nog een besluit of een ander bewijs hebt, dan blijkt het daaruit.

Als je hier niets van hebt en je weet het niet zeker, dan kan je de dienst begraafplaatsen contacteren.
Onze medewerkers zoeken de nodige informatie op.

De verschillende concessies

1. Concessies aangegaan vóór 13/08/1971:

Dit zijn de zogenaamde eeuwigdurende concessies. Sedert 1971 moeten deze elke 50 jaar herzien worden.

 • Deze vervallen allemaal in 2021.
 • Deze verlenging is gratis.
 • Verlenging geldt voor 50 jaar.

2. Concessies aangegaan vanaf 13/08/1971 tot en met 31/12/2015:

Dit zijn de 50-jarige concessies.

 • Deze concessie is 50 jaar geldig. De 50 jaar begint te lopen op de dag van de 1ste  begraving.
 • De verlenging ervan is betalend.
 • Deze verlenging geldt voor 15 jaar en begint te lopen op de dag van het verval.

3. Concessies aangegaan vanaf 01/01/2016:

Dit zijn de 30-jarige concessies.

 • Deze concessie is 30 jaar geldig. De 30 jaar begint te lopen op de dag van de 1ste begraving.
 • De verlenging ervan is betalend.
 • Deze verlenging geldt voor 15 jaar en begint te lopen op de dag van het verval.

Opgelet, een concessie kan enkel verlengd worden als het graf goed onderhouden is. Is dit niet het geval, dan is er sprake van verwaarlozing.

Verwaarlozing

Wil je een concessies verlengen, dan moet je ervoor zorgen dat het graf niet verwaarloosd is.

Er zijn verschillende gradaties van verwaarlozing. Hieronder een opsomming van enkele voorbeelden van verwaarlozing:

 • Gebarsten stenen, balken of rugstenen.

 • Verzakte of ingezakte stenen, balken of rugstenen

 • Hellende rugstenen.

 • Onleesbare namen.

 • Overdreven plantengroei (onkruid).

 • Graven die jaren niet grondig gepoetst zijn.

Is het graf verwaarloosd en wil je toch een verlening van de concessie, dan zal je eerst het graf moeten laten herstellen of opknappen.

Is het niet duidelijk wat er concreet moet opgeknapt worden, neem dan contact met ons op, zodat we dit kunnen verduidelijken. Een foto en de juiste informatie van het graf is hierbij zeer handig.

Opruiming begraafplaatsen

Als jouw familielid of vriend overlijdt, maak je graag een mooie plek om deze persoon te herdenken. Op de begraafplaatsen van Gingelom en Borlo werden verwaarloosde graven, die niet werden hersteld door familie, opgeruimd.

De opruiming wordt nu voortgezet. Dit enerzijds omdat het van belang is dat de begraafplaatsen goed onderhouden worden.

Maar anderzijds is de grote opruiming een gevolg van wetgeving die de eeuwigdurende concessies heeft omgezet in concessies die elke 50 jaar herzien moeten worden. De eerste termijn van 50 jaar eindigt in 2021, zodat al deze concessies moeten verlengd worden om het graf te behouden.

Er zal dan ook gewerkt worden in verschillende fases.

De verschillende fases van de opruiming

In de eerste fase worden enkel de vervallen concessies en de niet-geconcedeerde graven waarop geen grafrust meer loopt, aangeplakt. Hieronder kan je meer informatie terugvinden.

In de tweede fase worden de verwaarlozingen van de overige graven aangepakt.

Het is dus mogelijk dat het graf van jouw familielid of vriend aangeplakt wordt, ook als het er nog goed uitziet, terwijl een ander verwaarloosd graf nog niet wordt aangeplakt.

De aanplakking: duur en soorten

De aanplakking zal te vinden zijn aan elk individueel graf en aan de ingang van elke begraafplaats.

De aanplakking blijft gedurende 1 jaar, tot 11/04/2022, hangen.

Er zijn verschillende soorten aanplakkingen:

 • Een wit bordje.

Dit wilt zeggen dat de concessie op het graf is vervallen. Wil je het graf behouden, dan moet je een verlenging aanvragen tijdens het jaar van de aanplakking.

 • Een groen bordje.

De concessie op het graf is vervallen, maar er is na deze aanplakking van 1 jaar nog steeds grafrust.

Wil je het graf behouden na het einde van de grafrust (van 15 jaar na de laatste begraving), zal je nu een verlenging van de concessie moeten aanvragen.
Nadien is dit niet meer mogelijk.

 • Een oranje bordje.

Het graf is niet geconcedeerd (en de grafrust is ten einde tegen 11/04/2022).

Deze graven zullen worden opgeruimd. De familie krijgt de mogelijkheid om de grafsteen weg te nemen in de periode van de aanplakking.

Nadien worden de graftekens eigendom van de gemeente en zal het college beslissen over de bestemming ervan.

 • Een geel bordje.

Dit zijn de kindergraven met een concessie.
Volgens het retributiereglement van de gemeente wordt de concessie op het kindergraf gratis en ambtshalve verlengd. Dit enkel in de mate er geen verwaarlozing is.

Als je toch liever zou hebben dat het graf opgeruimd wordt of als je niet van plan bent dit te herstellen, mag je dit aan ons doorgeven.


Contactinformatie