Bermbeheer

Het Bermdecreet van 1984 legt de spelregels vast voor het natuurvriendelijk beheren van bermen gelegen in de landelijke ruimte, met uitsluiting van de gesloten bebouwing.
Zo is er een absoluut verbod op het gebruik van pesticiden, mogen bermen niet gemaaid worden voor 15/06 en mag een 2de maaibeurt pas ingepland worden na 15/09. De strikte regelgeving rond de maaidata is gekozen in functie van de bloeiperiode. Na 15/06 is de voorjaarsbloei grotendeels voorbij en heeft de natuur voldoende tijd gekregen om hun zaden achter te laten voor het komende jaar. Speciaal voor de zomerbloeiers wordt een 2de maaibeurt ingepland na 15/09.

Er zijn enkele uitzonderingen op deze regel. Omwille van veiligheid en zichtbaarheid op de openbare weg zijn afwijkende maaiwerken toegestaan en worden bermen gelegen in de bebouwde delen van deelgemeenten, die als zodanig niet onder de toepassing vallen van het bermdecreet, 3 keer /jaar en op andere periodes gemaaid.

Hoe verloopt het bermbeheer in de praktijk?

De verbindingswegen in de landelijke ruimte, gelegen tussen de dorpskernen en onderhevig aan de bepalingen van het bermdecreet.

  • 1ste maaibeurt: vanaf 15/06: enkel de vlakke bermen worden gemaaid.
  • 2de maaibeurt: vanaf 15/09: de vlakke bermen en de taluds worden gemaaid.

De landbouwwegen.

  • 1ste maaibeurt: vanaf 15/06: enkel de vlakke bermen worden gemaaid.
  • 2de maaibeurt: vanaf 15/09: de vlakke bermen en de taluds worden gemaaid.

De taluds die de meest waardevolle beplanting herbergen worden slechts 1 keer/ jaar gemaaid.

De wegen binnen de bebouwde dorpskernen en niet onderhevig aan de bepalingen van het bermdecreet.

Voor het maaien van deze wegen in de dorpskommen zijn 3 maaibeurten voorzien.

  • 1ste maaibeurt: vanaf 20/05.
  • 2de maaibeurt: vanaf 15/07.
  • 3de maaibeurt: vanaf 15/09.

Veiligheidsmaaibeurten op kruispunten en langs het toeristisch fietsroutenetwerk.

  • 1ste maaibeurt: vanaf 20/05.

Contactinformatie