Buitenlandse huwelijksakte

Om een buitenlands huwelijk te laten erkennen, moet je, na je terugkeer in België, het huwelijk laten registreren.

De buitenlandse huwelijksakte wordt ook het best overgeschreven in de Belgische registers van de burgerlijke stand. Dat is niet verplicht, maar het is gemakkelijker om nadien uittreksels of afschriften op te vragen van die akte. Wanneer dit niet gebeurt moet je de uittreksels namelijk aanvragen in het buitenland.

Om de buitenlandse huwelijksakte in België over te schrijven moet ze eerst erkend worden.

Voorwaarden

Een huwelijk dat in het buitenland wordt voltrokken is in België geldig als:

  • Je voldoet aan de Belgische wettelijke voorwaarden om te kunnen trouwen.
  • Het huwelijk is voltrokken volgend de vormen die in het betrokken land gebruikelijk zijn.

Als je de Belgische nationaliteit hebt, worden alle veranderingen in je burgerlijke staat geregeld door het Belgische recht. Ook als je in het buitenland verblijft, zal het Belgische recht toegepast worden.

Heb je niet de Belgische nationaliteit, dan gelden de huwelijksvoorwaarden van het land waarvan je de nationaliteit bezit.

Om een buitenlandse huwelijksakte in België te laten erkennen moet de akte:

  • Opgesteld zijn door de buitenlandse bevoegde autoriteit. Ze moet ook de vorm hebben die in dat land gebruikelijk is.
  • Gelegaliseerd zijn.
  • Door een beëdigde vertaler vertaald worden naar het Nederlands, als de akte in een vreemde taal werd opgesteld. Je moet de buitenlandse beëdigde vertaling ook laten legaliseren.

Je kan je document ook in België laten vertalen door een beëdigde vertaler. Een lijst van de beëdigde vertalers kan je verkrijgen op de griffie van de rechtbank van eerste aanleg.

Procedure

De buitenlandse huwelijksakte kan in België worden ingeschreven in het register van de burgerlijke stand van de gemeente van je laatste woonplaats ofwel van de eerste gemeente waar je je na je terugkeer uit het buitenland gevestigd hebt.

Verblijf je in het buitenland en ben je niet ingeschreven in het bevolkingsregister van een Belgische gemeente, dan kan je de aangifte doen bij de ambtenaar van de burgerlijke stand van:

  • Je laatste woonplaats in België.
  • De woonplaats van een bloedverwant tot en met de 2de graad.
  • Je geboorteplaats.

Bij gebrek aan bovenstaande mogelijkheden kan de aangifte gebeuren bij de ambtenaar van de burgerlijke stand van Brussel.

Meebrengen

  • Je identiteitskaart. 
  • De buitenlandse huwelijksakte, indien nodig voorzien van de nodige legalisatie en vertaling.

Bedrag

De registratie en/of overschrijving van een buitenlandse huwelijksakte is gratis.


Contactinformatie