Echtscheiding

Een huwelijk ontbinden kan alleen met een vonnis van de rechtbank. De griffie van die rechtbank meldt dit rechtstreeks aan de Databank voor de Akten van de Burgerlijke Stand (DABS).

Door een verandering in de werkwijze van de rechtbank worden er tegenwoordig geen/nauwelijks scheidingsaktes aangemaakt.
Er wordt wel een melding gemaakt op de huwelijksakte.

Wil je een bewijs van jouw echtscheiding, vraag dan:


Contactinformatie