EU kort verblijf

Als burger van de Europese Unie, Noorwegen, IJsland en Liechtenstein, mag je in België verblijven voor een periode van maximum 3 maanden, ongeacht welke de reden van het verblijf is (toerisme, familiebezoek, beroepsredenen, …). Dit is een recht, geen gunst. Je moet hiervan wel melding maken bij de dienst burgerzaken, behalve als je deel uitmaakt van een uitzonderingsgroep (zie verder).

Sinds 31/01/2020 is het Verenigd Koninkrijk geen lid meer van de Europese Unie. Op 31/12/2020 eindigt de overgangsfase. Vanaf 01/01/2021 is de Brexit een voldongen feit.

Voorwaarden

  • Je bent een EU-burger of een burger van Noorwegen, IJsland of Liechtenstein.
  • Je verblijft maximum 3 maanden in Gingelom, om te werken, voor vakantie of een familiebezoek.

Procedure

Je meldt je binnen de 10 werkdagen na je aankomst aan bij de dienst burgerzaken op het gemeentehuis na telefonische afspraak. Je krijgt dan een melding van aanwezigheid (bijlage 3 ter) die je moet ondertekenen.

Meebrengen

  • Je paspoort of elektronische identiteitskaart.
  • Een gelegaliseerde ouderlijke toestemming als je minderjarig bent.

Bedrag

De melding van aanwezigheid voor een periode van maximum 3 maanden kost € 12,50.

Uitzonderingen

Je bent niet verplicht je aanwezigheid te melden:

  • Als je logeert in een logementshuis dat onderworpen is aan de wetgeving betreffende de controle op reizigers.
  • Als je tijdens je reis in België opgenomen wordt voor behandeling in een ziekenhuis of een soortgelijke verplegingsinrichting.
  • Als je aangehouden bent en in een strafinrichting of een inrichting tot bescherming van de maatschappij gedetineerd bent.

Contactinformatie