Europees (Belgisch) rijbewijs

Het Belgische rijbewijs heeft sinds zijn invoering in 1967 al vele wijzigingen ondergaan.
Op 07/07/2010 werd het Europees rijbewijs in bankkaartmodel ingevoerd.

Een Europees rijbewijs is een document waarmee een bestuurder van een gemotoriseerd voertuig kan aantonen dat hij/zij beschikt over voldoende kennis, inzicht en vaardigheid om een gemotoriseerd voertuig van een bepaalde categorie te kunnen en mogen besturen.

Wie op de openbare weg een motorvoertuig bestuurt, moet beschikken over een rijbewijs, geldig voor de categorie waartoe het voertuig behoort.

Geldigheid

Het Europees rijbewijs is geldig in alle landen van de Europese Economische Ruimte (EER) en in de landen buiten de EER die het Belgisch rijbewijs erkennen. Het Europees rijbewijs is 10 jaar geldig.

De oudere papieren rijbewijzen blijven in België en in het buitenland nog geldig tot 2033. Daarna moeten in alle lidstaten van de Europese Unie alle oude modellen vervangen worden door het Europese bankkaartmodel.

Is je rijbewijs gestolen of ben je het verloren?

Bij verlies of diefstal van je rijbewijs doe je aangifte bij de politie en bekom je een attest voor de aanmaak van een duplicaat. Hiermee ga je naar de dienst burgerzaken.
Belangrijk: Het attest vervangt je rijbewijs niet.

Bij terugvinden van je verloren of gestolen rijbewijs, dien je dit ter beschikking te stellen van de politie.

 

Voorwaarden

Als je een rijbewijs wil behalen, moet je slagen voor een theoretisch en een praktisch examen. Je kunt pas aan het praktisch examen deelnemen na het volgen van een rijopleiding (met of zonder begeleider) en na een oefenperiode.
Daarvoor hebt je een voorlopig rijbewijs nodig.

Procedure

Je vraagt je rijbewijs aan bij de dienst bevolking. Maak tijdig een afspraak!

Enkele dagen na je aanvraag, kan je jouw rijbewijs komen ophalen.

Meebrengen

 • Identiteitskaart of verblijfskaart voor niet-Belgen.
 • Voorlopig en/of oud rijbewijs.
 • Document (attest van slagen) afgeleverd door het examencentrum.
 • Eventueel bijkomende documenten (medische keuring groep 1 of 2, documenten van de rechtbank,…).
 • Als de foto op je elektronische identiteitskaart of verblijfskaart voor niet-Belgen nog voldoende gelijkend is, dan kan die gebruikt worden voor je rijbewijs.
  Is de foto niet gelijkend genoeg meer? Of wil je een andere foto op je rijbewijs? Breng dan ook een nieuwe foto mee.

Bedrag

 • Een Europees (Belgisch) rijbewijs kost € 25.

Uitzonderingen

Inwoners van België met een buitenlands rijbewijs (EU of niet-EU rijbewijs) die willen rijden met een gemotoriseerd voertuig, moeten hun Buitenlands rijbewijs registreren of omwisselen.
Omdat elk dossier verschillend is en de registratie of omwisseling complex is, moet je persoonlijk een afspraak maken bij de dienst burgerzaken.

Wat breng je mee?

Identiteitskaart of verblijfskaart voor niet-Belgen en je origineel buitenlands rijbewijs

Bedrag

De registratie van een EU rijbewijs is gratis.
De omwisseling van een buitenlands rijbewijs kost €25.

Belangrijk om weten

 • De procedure kan soms tot 8 weken duren.
 • In sommige gevallen is een beëdigde vertaling naar het Nederlands nodig.
 • Voor houders van een geldig en erkend niet-EU rijbewijs: je mag in België rijden gedurende de eerste 185 dagen na registratie in België. Na deze 185 dagen mag je enkel nog rijden met een Belgisch exemplaar. Zorg dus tijdig voor de omwisseling.

Contactinformatie