Huwelijk

Een huwelijk is een verbintenis tussen 2 mensen, die wordt voltrokken door de ambtenaar van de Burgerlijke Stand.

Huwelijken worden enkel voltrokken in het Nederlands. Indien 1 van beide partners of getuigen deze taal niet spreekt of verstaat, ben je wettelijk verplicht om op eigen kosten een beëdigde tolk mee te brengen.

Om je voor te bereiden op die heuglijke dag, kan je hieronder al wat informatie vinden. Bij verdere vragen kan je ons uiteraard contacteren.

Waar

Een huwelijk vindt plaats in de gemeente waar 1 van de partners is ingeschreven in het bevolkings-, vreemdelingen- of wachtregister.

Wonen beide partners in het buitenland, dan kan je aangifte doen in:

 • De laatste woonplaats van 1 van de partners.
 • De woonplaats van een bloedverwant tot in de 2de graad (ouders, grootouders, kinderen, kleinkinderen, broers of zussen) van 1 van de partners.
 • De geboorteplaats van 1 van de partners.

Huwelijken worden voltrokken in de raadzaal van het gemeentehuis.

Wanneer

Huwelijken kunnen doorgaan:

 • Iedere werkdag tussen 08:00 en 12:00 en tussen 13:00 en 20:00.
 • Iedere zaterdag tussen 08:00 en 15:00.

Indien er meerdere huwelijken op eenzelfde dag worden voltrokken, wordt er enkel aansluitend gehuwd.

Huwelijksovereenkomst

Je kan op voorhand, maar ook tijdens het huwelijk, een huwelijksovereenkomst laten opmaken bij een notaris. Hierin spreek je regels af die jullie zullen toepassen op jullie vermogen.

Je kan altijd advies vragen aan een notaris of advocaat over de regels die op jullie van toepassing zijn onder een huwelijksovereenkomst en over de vraag of een overeenkomst nodig of nuttig is in jullie situatie.

Voorwaarden

De voorwaarden om te kunnen trouwen, worden bepaald door de wet van het land waarvan men de nationaliteit heeft.

De belangrijkste huwelijksvoorwaarden voor Belgen zijn:

 • Minimumleeftijd: De minimumleeftijd om te huwen is 18 jaar. Als er goede redenen voor zijn, kan de rechtbank deze leeftijdsbeperking opheffen.
 • Toestemming van de echtgenoten: Beide partners moeten vrijwillig toestemmen in het huwelijk. Een gedwongen huwelijk is verboden.
 • Geen huwelijksbeletsel: Een huwelijk tussen personen, die onderling een te nauwe bloed- of aanverwantschap hebben, is verboden. De Koning kan, om gewichtige redenen, dit verbod opheffen.
 • Verbod op bigamie: Je mag slechts met 1 persoon gehuwd zijn. Dat geldt ook voor vreemdelingen die in België trouwen, zelfs als de wet van hun land van herkomst polygamie wel toestaat.
 • Verbod op schijnhuwelijk: Een huwelijk waarbij de intentie van minstens 1 van de partners niet gericht is op een duurzame levensgemeenschap, maar alleen op het verkrijgen van bepaalde voordelen, is verboden.

Procedure

Van zodra jullie een datum voor het huwelijk gekozen hebben, kan je ons contacteren om deze datum al vast te leggen.

In de periode van ten vroegste 6 maanden tot ten laatste 14 dagen voor het huwelijk, moeten jullie een huwelijksaangifte doen. Hiervoor maken jullie een afspraak op de dienst burgerzaken. Jullie moeten hierbij beiden aanwezig zijn.

Wij zullen de meeste bewijsstukken, zoals geboorteakten, rechtstreeks kunnen opvragen. Hou er wel rekening me dat dit wat langer kan duren, indien hiervoor andere landen gecontacteerd moeten worden.

Als je een andere nationaliteit hebt, moet je eerst de nodige documenten voorleggen aan de dienst burgerzaken. Deze documenten mogen maximaal 6 maanden oud zijn.

Als 1 van de partners in het buitenland woont, moeten de nodige documenten door deze partner worden opgevraagd in het land van herkomst en zal er ook contact moeten worden opgenomen met de consulaire post in België.

Je mag tot maximaal 4 getuigen aanduiden om aanwezig te zijn bij de huwelijksvoltrekking en de huwelijksakte mee te ondertekenen. Een getuige moet meerderjarig zijn.

Op de dag van het huwelijk worden jullie door de ambtenaar van de burgerlijke stand in de echt verbonden. Hiervan wordt een huwelijksakte opgemaakt.

Meebrengen

 • Beide partners en de eventuele getuigen moeten hun identiteitskaart meenemen.
 • Als jullie een huwelijkscontract afsloten, moet je hier geen attest meer van voorleggen. De akte wordt door de notaris geregistreerd in het Centraal Register van Huwelijksovereenkomsten.

Bedrag

Voor een huwelijk betaal je €50.


Contactinformatie