Inkomensvervangende tegemoetkoming

Ben je tussen 18 en 65 jaar en kan je door je handicap niet gaan werken? Of werk je wel, maar kan je door je handicap maar 1/3 of minder verdienen dan iemand zonder handicap? Dan heb je misschien recht op een inkomensvervangende tegemoetkoming (IVT). 

 

Voorwaarden

 • Je handicap moet erkend worden door de artsen van de FOD Sociale Zekerheid Directie-generaal Personen met een Handicap.
 • Je inkomsten en die van je partner mogen bepaalde grenzen niet overschrijden (zie document: maximumbedragen sinds 2003).
 • Je verdienvermogen is maximaal 1/3 van wat een persoon zonder handicap kan verdienen door te werken op de gewone arbeidsmarkt.
 • Je bent minstens 18 jaar.
 • Je bent ingeschreven in het bevolkingsregister.
 • Je bent gedomicilieerd in België en je verblijft er werkelijk.

   

Procedure

Via de sociale dienst van het OCMW kan je een inkomensvervangende tegemoetkoming aanvragen. Hiervoor maak je best een afspraak:

Een maatschappelijk assistent zal samen met jou een online vragenlijst invullen om een erkenning van je handicap aan te vragen. Ook zal jouw arts of specialist gecontacteerd worden om een vragenlijst in te vullen over je medische toestand. Wordt jouw handicap erkend, dan kan dit voor een tegemoetkoming of andere vorm van ondersteuning zorgen.

Je wordt van de medische beslissing per brief op de hoogte gebracht. De gemiddelde afhandelingstermijn bedraagt 6 maanden.

Is je persoonlijke situatie veranderd? Vraag dan binnen de 3 maanden een herziening van je dossier aan.

Meebrengen

 • Naam en voornaam van je huisarts of de arts die je handicap opvolgt.
 • Je eigen bankrekeningnummer.
 • De contactgegevens van iemand die je eventueel zal helpen bij de aanvraag.

Bedrag

De hoogte van je tegemoetkoming hangt af van:

 • Je gezinssamenstelling.
 • Het belastbaar inkomen van je gezin.
 • De impact van je handicap op je verdienvermogen.

Contactinformatie