Integratie-tegemoetkoming

Ben je tussen 18 en 65 jaar en heb je ernstige moeilijkheden bij het uitvoeren van je dagelijkse activiteiten (zoals koken, eten, wassen, poetsen, enz.)? Dan heb je misschien recht op een integratietegemoetkoming (IT). Deze tegemoetkoming is bedoeld als compensatie voor de kosten die je als persoon met een handicap hebt om deel te kunnen nemen aan het maatschappelijke leven.

Voorwaarden

 • Je handicap moet erkend worden door de artsen van de FOD Sociale Zekerheid Directie-Generaal Personen met een Handicap.
 • Je inkomsten mogen bepaalde grenzen niet overschrijden (zie document: maximumbedragen sinds 2003).
 • Je bent minstens 18 jaar.
 • Je bent ingeschreven in het bevolkingsregister.
 • Je bent gedomicilieerd in België en je verblijft er werkelijk.

Procedure

Je kan via de sociale dienst van het OCMW een integratietegemoetkoming aanvragen. Hiervoor maak je best een afspraak:

Een maatschappelijk assistent zal samen met jou een online vragenlijst invullen om een erkenning van je handicap aan te vragen. Ook zal jouw arts of specialist gecontacteerd worden om een vragenlijst in te vullen over je medische toestand. Vervolgens zal de arts bij de evaluatie van je handicap rekening houden met de invloed van je handicap op je dagelijkse activiteiten (‘zelfredzaamheid’). De verminderde zelfredzaamheid wordt geëvalueerd op de mogelijkheid:

 • Je te verplaatsen.
 • Eten te bereiden en je maaltijd te nuttigen.
 • Je te verzorgen en aan te kleden.
 • Je woning te onderhouden en het huishouden te doen.
 • Gevaar in te schatten en te vermijden.
 • Contacten te onderhouden met andere personen.

Per criterium kan je maximum 3 punten krijgen. Je moet minstens 7 punten scoren om recht te hebben op een integratietegemoetkoming.

Je wordt van de medische beslissing per brief op de hoogte gebracht. De gemiddelde afhandelingstermijn bedraagt 6 maanden.

Is je persoonlijke situatie veranderd? Vraag dan binnen de 3 maanden een herziening van je dossier aan.

Meebrengen

 • Naam en voornaam van je huisarts of de arts die je handicap opvolgt.
 • Je eigen bankrekeningnummer.
 • De contactgegevens van iemand die je eventueel zal helpen bij de aanvraag.

Bedrag

De hoogte van je tegemoetkoming hangt af van:

 • Je gezinssamenstelling.
 • Het belastbaar inkomen van je gezin.
 • De impact van je handicap op je verdienvermogen.

 


Contactinformatie