Internationaal rijbewijs

Als je binnen de Europese Economische Ruimte (EER) reist, dan kan je met jouw Europees (Belgisch) rijbewijs een voertuig besturen voor de overeenkomstige categorieën.

Het internationaal rijbewijs is een vertaling van het nationaal rijbewijs. Je hebt een internationaal rijbewijs nodig als je naar landen buiten de EER reist, die het Europees (Belgisch) rijbewijs niet erkennen.

Om te weten welk rijbewijs je nodig hebt, kan je de ambassade of het consulaat van het bestemmingsland contacteren.

Een internationaal rijbewijs is geldig voor een periode van 3 jaar vanaf de uitreikingsdatum.
Als het nationale rijbewijs minder lang geldig is, neemt het internationaal rijbewijs die geldigheidsdatum over.

Voorwaarden

In België mag je alleen met een internationaal rijbewijs rijden als je niet ingeschreven bent in België. Als inwoner moet je in België altijd je Europees (Belgisch) rijbewijs tonen.

In het buitenland kan je het internationaal rijbewijs slechts gebruiken in combinatie met jouw geldig Europees (Belgisch) rijbewijs.

Procedure

Je vraagt je internationaal rijbewijs aan bij de dienst burgerzaken.
Maak tijdig een afspraak!

Enkele dagen na je aanvraag, kan je jouw rijbewijs komen ophalen.

Je moet een nieuw internationaal rijbewijs aanvragen als:

  • Je het jouwe verliest.
  •  Jouw rijbewijs beschadigd is.
  • Jouw rijbewijs gestolen werd.
  • De geldingsduur van jouw rijbewijs afloopt. 

Meebrengen

Bedrag

Een internationaal rijbewijs kost €21.

Uitzonderingen

Buitenlands ambassadepersoneel moet zich met de diplomatieke identiteitskaart wenden tot de Federale Overheidsdienst (FOD) Buitenlandse Zaken om het internationaal rijbewijs te verkrijgen.


Contactinformatie