Klimaatplan

Onze gemeente ondertekende op 30/11/2011 de "Europese ‘Covenant’ of Mayors” (burgemeesterconvenant), een initiatief van de Europese Commissie. Dit convenant stimuleert lokale besturen om verder te gaan dan de 20/20/20 doelstellingen op het vlak van CO², meer bepaald 20% minder CO2-uitstoot.

Op 12/12/2017 is het gemeentebestuur in het nieuwe Convenant of Mayors ingestapt. Met de ondertekening van dit burgemeestersconvenant is de gemeente Gingelom het engagement aangegaan om tegen het jaar 2030 40% CO² te besparen t.o.v. referentiejaar 2011. Ambitieus maar we willen als gemeente dan ook ons steentje bijdragen aan het klimaat.

Gemeentelijk klimaatactieplan

Onze gemeente wil hiermee zijn ambitie op het vlak van klimaatbeleid kracht bijzetten en meewerken aan de provinciale klimaatdoelstelling. Een van de verplichtingen van het ‘Covenant of Mayors’ is de opmaak van een klimaatactieplan. Dit klimaatactieplan werd goedgekeurd in de gemeenteraad van 23/02/2021.

Tweejaarlijks dient het gemeentebestuur aan Europa te rapporteren in verband met de huidige stand van zaken in het kader van de klimaatdoelstellingen. Op deze manier kan er opgevolgd worden waar onze gemeente zich op het moment van de rapportering bevindt in het halen van de doelstellingen op het vlak van de CO2-uitstoot. Inwoners kunnen op de website Limburg in Cijfers (thema klimaat) onze vooruitgang bekijken.

Meer nodig

Maar het werk zit er natuurlijk niet op met het tweejaarlijks rapporteren aan Europa. De lopende initiatieven binnen onze klimaatambitie worden verder gezet. Denk bijvoorbeeld aan de klimaatacties die het gemeentebestuur stimuleert: samenwerking met Stebo, samenwerking DuboLimburg, schenking levensbomen, ondersteuning wijkrenovatie, etc. Er worden op regelmatige tijdstippen nieuwe initiatieven uitgewerkt en uitgerold naar en voor de inwoners van Gingelom.

Ideeën, suggesties, … zijn altijd welkom via milieu@gingelom.be.


Contactinformatie