Laatste wilsbeschikking

Je kan zelf bepalen wat er met je lichaam gebeurt na je overlijden. Die keuze kan je laten registreren in een laatste wilsbeschikking inzake de wijze van teraardebestelling. Nadien kan je altijd een attest van wijze van begraving opvragen bij de dienst burgerzaken.

In de laatste wilsbeschikking kan je aangeven:

 • Of je kiest voor een begraving of een crematie.
 • Volgens welke levensbeschouwing de eventuele uitvaartplechtigheid moet worden gehouden.
 • In welke gemeente jouw laatste rustplaats zal zijn (enkel in het Vlaams Gewest).
 • Of je een uitvaartcontract hebt.

Wij controleren bij elk overlijden of de overledene een laatste wilsbeschikking heeft laten registreren. Als dat het geval is, gaat de gemeente na of de nabestaanden de wens van de overledene respecteren.

Procedure

Hoe kan ik een laatste wilsbeschikking laten opstellen?

Je komt langs bij de dienst burgerzaken en legt een verklaring af. Deze verklaring wordt geregistreerd in het bevolkingsregister en je krijgt een ontvangstbewijs mee.

Wat zijn de wettelijke mogelijkheden na een overlijden?

Betreffende het stoffelijk overschot heb je de volgende mogelijkheden:

 • Begraving van het stoffelijk overschot.
 • Crematie gevolgd door begraving van de as binnen de omheining van de begraafplaats.
 • Crematie gevolgd door bijzetting van de as in het columbarium van de begraafplaats.
 • Crematie gevolgd door uitstrooiing van de as op de strooiweide van de begraafplaats.
 • Crematie gevolgd door uitstrooiing van de as in de Belgische territoriale zee.
 • Crematie gevolgd door uitstrooiing van de as op een andere plaats dan de begraafplaats of in de Belgische territoriale zee.
 • Crematie gevolgd door begraving van de as op een andere plaats dan de begraafplaats.
 • Crematie gevolgd door bewaring van de as op een andere plaats dan de begraafplaats.

 

Betreffende het ritueel voor de uitvaartplechtigheid heb je volgende mogelijkheden:

 • Geen ritueel.
 • Volgens de Katholieke godsdienst.
 • Volgens de Protestantse godsdienst.
 • Volgens de Anglicaanse godsdienst.
 • Volgens de Orthodoxe godsdienst.
 • Volgens de Joodse godsdienst.
 • Volgens de Islamitische godsdienst.
 • Volgens de vrijzinnige levensovertuiging.
 • Volgens de neutraal filosofische overtuiging.

Kunnen er nog wijzigingen worden gemaakt zodra ik mijn laatste wilsbeschikking heb ingediend?

Het is altijd mogelijk om zelf wijzigingen aan je laatste wilsbeschikking in te dienen via een nieuwe aanvraag bij de dienst burgerzaken. Je nabestaanden kunnen echter niets veranderen aan de wilsbeschikking en moeten jouw laatste wil nakomen.

Meebrengen

Je identiteitskaart.

Bedrag

Een verklaring van laatste wilsbeschikking inzake de wijze van teraardebestelling laten registreren is gratis.

Ook een attest “wijze van begraving” aanvragen is gratis.


Contactinformatie