Nationaliteitsaanvraag

Verkrijgen van de Belgische nationaliteit

Meerderjarige personen kunnen op basis van een vrijwillige en persoonlijke aanvraag Belg worden.
De Belgische nationaliteit wordt verkregen door personen die hun hoofdverblijfplaats hebben in België op basis van een wettelijk verblijf (met inschrijving in het bevolkingsregister), door middel van een nationaliteitsverklaring (verschillende procedures).

Let op! Het indienen van de aanvraag heeft niet automatisch het verkrijgen van de Belgische nationaliteit tot gevolg.

Voorwaarden

Alle documenten afgeleverd door buitenlandse overheden moeten gelegaliseerd worden door de Belgische consulaire beroepspost ter plaatse. In sommige gevallen worden de documenten vrijgesteld van legalisatie.

De stukken die niet in het Nederlands, het Frans of het Duits werden opgesteld moeten in 1 van deze talen vertaald worden. De vertalingen moeten gebeuren door een beëdigd vertaler. In België is de lijst van de beëdigde vertalers te vinden bij de Rechtbank van Eerste Aanleg. De handtekening van buitenlandse beëdigde vertalers moet gelegaliseerd worden.

Een document kan verschillende gegevens bevatten.

Alle documenten moeten originelen zijn of voor éénsluidend verklaarde afschriften. De overheid die de documenten uitgeeft moet de afschriften voor éénsluidend verklaren.

Op het ogenblik van een nationaliteitsverklaring mogen de documenten niet meer dan 6 maanden oud zijn.

Procedure

Om de Belgische nationaliteit te verkrijgen bestaan er 5 verschillende procedures. 

 • Om te weten welke procedure voor jou van toepassing is,  maak je een afspraak bij de dienst burgerzaken op het gemeentehuis.
 • Weet je welke procedure voor jou van toepassing is, dan betaal je online via My Minfin je registratierecht.
 • Daarna maak je een nieuwe afspraak en breng je het betalingsbewijs en de nodige documenten mee.
 • De dienst burgerzaken stuurt jouw aanvraag door naar het Parket van de Procureur des Konings in Hasselt. Het parket beslist of de Belgische nationaliteit wordt toegekend.

Meebrengen

 • Betalingsbewijs van je registratierecht.
 • Originele geboorteakte, volledig vertaald naar het Nederlands door een beëdigd vertaler met officiële stempel.
 • De nodige documenten die, afhankelijk van de procedure, voor jou van toepassing zijn.

Bedrag

Het registratierecht kost € 150, online te betalen via My Minfin.

Uitzonderingen

Toekenning van de Belgische nationaliteit

Personen jonger dan 18 jaar worden van rechtswege Belg wanneer bepaalde wettelijke voorwaarden voldaan zijn en eventueel als gevolg van een handeling van de Belgische ouder. Dit is de toekenning van de Belgische nationaliteit.

Er zijn meerdere mogelijkheden:

 • Geboorte uit een Belgische moeder.
 • Erkenning door een Belg.
 • Minderjarige geadopteerd door een Belg.
 • Geboorte in België.
 • Belg worden tegelijk met een ouder/adoptant.

Contactinformatie