niet-EU kort verblijf

Visum kort verblijf

Als je als buitenlander van buiten de Europese Unie voor minder dan 3 maanden naar België wilt komen, dan heb je meestal een 'visum kort verblijf' - visum type C nodig. Een visum is een sticker die op het consulaat in het paspoort wordt aangebracht. Het geeft de toestemming om voor een bepaalde periode in België te verblijven. Voor EU-burgers is dit visum niet verplicht. Ook een aantal niet EU-landen zijn vrijgesteld van de visumplicht voor kort verblijf.

Een visum vraag je persoonlijk aan bij de Belgische ambassade of het Belgische consulaat in het land waar je woont. Daar krijg je ook meer info over welk type visum je nodig hebt of lees er meer over op de website van de FOD Buitenlandse Zaken.

Aankomstverklaring

Elke vreemdeling is verplicht zijn aanwezigheid te melden bij het gemeentebestuur van de plaats waar hij verblijft binnen de 3 eerstvolgende werkdagen (art 5 Vw) tenzij hij in een ziekenhuis verblijft, opgesloten werd of op hotel verblijft.

Maak een afspraak!
En neem het volgende mee:

  • Je identiteitskaart of paspoort met visum.
  • 1 recente pasfoto.

Verbintenis tot tenlasteneming (bijlage 3 bis)

Wil je iemand uitnodigen van buiten de Europese Unie?

Alvorens het Schengengebied te mogen binnenkomen, moet een al dan niet visumplichtige vreemdeling, die onderdaan is van een derde land, bewijzen dat hij over voldoende bestaansmiddelen beschikt.
De vreemdeling die niet kan bewijzen over voldoende bestaansmiddelen te beschikken, kan een beroep doen op een garant. Dit is iemand die voor hem/haar financieel wil en kan borg staan.

  • Enkel voor vreemdelingen die een kort verblijf van max. 90 dagen zullen doorbrengen.
  • Een tenlasteneming kan worden aangegaan zowel voor de visumplichtige als de niet-visumplichtige vreemdelingen.
  • Kan enkel worden aangegaan voor vreemdelingen die geen onderdaan zijn van een lidstaat van de Europese Economische Ruimte.
  • De garant is samen met de vreemdeling hoofdelijk aansprakelijk voor de kosten van medische verzorging, de verblijfskosten en de kosten van repatriëring.

Hoe geraak ik aan een tenlasteneming?

Ofwel breng je een ingevulde en afgedrukte tenlasteneming mee naar de dienst burgerzaken, waar je handtekening nog gewettigd moet worden. De tenlasteneming of bijlage 3bis vind je hier
LET OP: de tenlasteneming moet recto-verso worden afgedrukt!

Ofwel laat je de tenlasteneming invullen bij de dienst burgerzaken. Daarvoor maak je een afspraak en breng je de volgende gegevens mee:

  • Een duidelijke kopie of foto van het paspoort van de persoon die op bezoek komt.
  • Het adres in het land van herkomst van de persoon die op bezoek komt.

Indien het visum moet worden aangevraagd in een andere ambassade dan de Belgische (omdat er geen Belgische ambassade is), moet de tenlasteneming eerst worden voorgelegd aan de Dienst Vreemdelingenzaken in Brussel. Zij gaan na of jouw inkomsten hoog genoeg zijn om garant te kunnen zijn. Daarvoor moet je je 3 laatste loonfiches meebrengen OF, als je zelfstandige bent, het laatste uittreksel van de personenbelasting.

Als jouw handtekening op de tenlasteneming of bijlage 3bis gewettigd werd door de gemeenteambtenaar, stuur je die per internationale post naar de persoon die naar België komt. Die dient daarmee een aanvraag in voor een visum in een Belgische ambassade of in een ambassade die België vertegenwoordigd in het buitenland. De ambassade heeft de originele tenlasteneming/bijlage 3bis nodig!
De contactgegevens en adressen van de Belgische ambassades in het buitenland vind je hier


Contactinformatie