Omgevingsvergunning

De omgevingsvergunning vervangt en verenigt verschillende vergunningen:

De aanvragen worden ingediend bij één loket, het Omgevingsloket, waarna één openbaar onderzoek en één adviesronde worden georganiseerd.

Voorwaarden

Of voor jouw project een omgevingsvergunning nodig is, hangt af van de lokale voorschriften en plannen. Voor sommige projecten volstaat een melding.
Doe daarom altijd eerst navraag bij de gemeente.

In het Vlaamse Gewest heb je altijd een omgevingsvergunning nodig voor:

  • De exploitatie van hinderlijke bedrijfsactiviteiten (klasse 1 en 2).
  • Het verkavelen van een grond (splitsen in meerdere loten om minstens één van die loten te verkopen als bouwgrond).
  • Het bouwen van een nieuwe woning of een nieuw gebouw.

Voor andere werken aan en rond de woning kan een vergunningsplicht, meldingsplicht of een vrijstelling gelden.
Meer informatie over wat je in jouw concrete situatie moet doen, kan je terugvinden bij het Omgevingsloket of navragen bij de gemeente.

Procedure

Je vraagt de omgevingsvergunning aan via het online Omgevingsloket (tenzij op papier indienen is toegestaan).

Regelgeving

De decreten en uitvoeringsbesluiten vind je op de webpagina van het Omgevingsloket.


Contactinformatie