Parkeerkaart

Personen bij wie een verminderde gezondheidstoestand aanleiding geeft tot beperkte of verminderde verplaatsingsmogelijkheden, kunnen een parkeerkaart voor personen met een handicap aanvragen.

Deze parkeerkaart geeft je het recht om te parkeren op voorbehouden plaatsen en in de blauwe zone.
Deze parkeerplaatsen zijn vaak vlakbij belangrijke bestemmingen, zoals aan de ingang van een complex of in het stadscentrum.

Voorwaarden

Om in aanmerking te komen voor een parkeerkaart voor personen met een handicap moet je aan 1 van de volgende criteria voldoen:

  • Minstens 2 punten scoren voor het criterium 'mobiliteit' (volwassenen) of 'mobiliteit en verplaatsing' (kinderen).
  • Een blijvende invaliditeit hebben van minstens 80%.
  • Een gezondheidstoestand hebben die aanleiding geeft tot een verminderde graad van zelfredzaamheid met minstens 12 punten.
  • Een blijvende invaliditeit aan het onderlichaam hebben van minstens 50%.
  • Je bovenste ledematen zijn volledig verlamd of geamputeerd.
  • Oorlogsinvalide zijn met minstens 50% oorlogsinvaliditeit.

Procedure

Kom langs op de sociale dienst van het OCMW of vraag een parkeerkaart aan via de website van de Directie-Generaal Personen met een handicap.


Contactinformatie