Sociale voordelen

Voorwaarden

Heb je recht op 1 van de volgende tegemoetkomingen? 

Dan heb je recht op deze sociale voordelen.
Aan ieder voordeel zijn er nog specifieke voorwaarden verbonden, die je kan terugvinden door te klikken op het voordeel waar je informatie over wil.

Procedure

In de meeste gevallen worden deze sociale voordelen automatisch toegekend.
Denk jij er recht op te hebben, maar ontvang je dit voordeel niet? Dan kan je dit bij de betrokken dienst aanvragen.

Voor meer info over deze sociale voordelen kan je ook altijd een afspraak maken bij de sociale dienst van het OCMW:

Meebrengen

  • Factuur van de energieleverancier (water, gas en/of elektriciteit).
  • Aanslagbiljet personenbelasting.
  • Attesten FOD Sociale Zekerheid voor Personen met een Handicap.
  • Attest Zorgbudget voor ouderen.

Contactinformatie