Sociale woningen

De sociale huisvestingsmaatschappij Nieuw Sint-Truiden verhuurt in Gingelom, Sint-Truiden en Nieuwerkerken studio's, woningen en appartementen
aan personen met een bescheiden inkomen.
De keuzemogelijkheden zijn afhankelijk van je gezinssamenstelling en/of je fysieke toestand.

Voorwaarden

 • Je bent 18 jaar of ouder.
 • Je gezinsinkomen van max. 3 jaar terug (voor aanvragen in 2021) bedraagt niet meer dan:
  • €25.557 als je een alleenstaande bent zonder personen ten laste.
  • €27.698 als je een alleenstaande persoon bent met een handicap.
  • €38.335 in alle andere gevallen, plus €2.143 /persoon ten laste.
 • Je mag geen woning of bouwgrond volledig of gedeeltelijk in volle eigendom of volledig in vruchtgebruik hebben, in het binnen- of buitenland, op het ogenblik van de inschrijving.
 • Je moet ingeschreven zijn in het bevolkings- of vreemdelingenregister.

Procedure

Inschrijving

De sociale dienst van het OCMW helpt je om je inschrijving voor een sociale huurwoning in orde te brengen.

Wachtlijst

Na je inschrijving kom je op een wachtlijst. Afhankelijk van jouw situatie en het aantal beschikbare woningen kan de wachttijd sterk variëren.

Meebrengen

Als je langs gaat bij een SHM, neem je best volgende documenten mee:

 • Je identiteitskaart.
 • Je aanslagbiljet van de personenbelasting van 3 jaar terug.
 • Documenten van je leefloon of uitkering, bv. mutualiteit, de RVA, het OCMW.
 • Een attest van de samenstelling van je gezin (verkrijgbaar bij uw gemeente).
 • Als jij of een gezinslid een handicap heeft: een attest van de FOD Sociale Zekerheid of de instelling die de invaliditeitsuitkering betaalt.
 • Eventueel een attest over onteigening, ongeschiktverklaring of onbewoonbaarverklaring van je huidige woning.
 • Een attest dat jij en jouw gezinsleden, die ouder zijn dan 18 jaar, Nederlands spreken of aan het leren zijn (taalkennisvereiste is een toekomstige huurdersverplichting).

Bedrag

De huurprijs wordt berekend op basis van

 • Het inkomen.
 • De waarde van de woning.
 • De gezinsgrootte.

De prijs moet betaalbaar zijn en is nooit hoger dan de prijs van een vergelijkbare woning op de private huurmarkt. Huurders die geen of amper een inkomen hebben betalen de minimale huurprijs.


Contactinformatie