Tussenkomst inspectie kapellen Monumentenwacht

Monumentenwacht vzw werd in 1991 in Vlaanderen opgericht met als doel het onderhoud van waardevol historisch erfgoed te stimuleren. Monumentenwacht is actief over heel Vlaanderen en bestaat uit een groep van zes afdelingen: vijf provinciale monumentwachten en één koepelorganisatie.

Monumentenwacht profileert zich als de ideale partner voor eigenaars-beheerders van waardevolle panden, varend erfgoed en zelfs archeologische sites. Zowel particulieren, kerkbesturen als openbare besturen kunnen beroep doen op Monumentenwacht voor de inspectie van bouwkundig erfgoed, historisch waardevolle interieurs, varend en ook archeologisch erfgoed.

Meer informatie over het specifieke aanbod van Monumentenwacht vind je terug op hun website.

Renovatie en opwaardering van de gemeentelijke en private kapellen

Samen met Monumentenwacht Limburg en het IOED Oost-Haspengouw en Voeren heeft de gemeente Gingelom een plan van aanpak uitgewerkt met het oog op de renovatie en opwaardering van de kapellen op het grondgebied van de gemeente Gingelom.

Deze aanpak omvat enerzijds een groepsaansluiting bij Monumentenwacht voor alle 31 kapellen op het gemeentelijke grondgebied, zowel de gemeentelijke als de private kapellen en een gemeentelijk premiereglement voor de terugbetaling van de inspectiekosten door Monumentenwacht.
Anderzijds werd ook beslist om de eigen kapellen systematisch te renoveren.

Contact

Willekensmolenstraat 140
3500 Hasselt
mowa@limburg.be
 +32 (0)11 23 75 90


Contactinformatie