Uittreksel strafregister

Je kent het uittreksel uit het strafregister waarschijnlijk nog wel als het vroegere ‘bewijs van goed gedrag en zeden’. Dit uittreksel is een officieel document waarin de eventuele strafrechtelijke veroordelingen van een persoon vermeld worden. Er zijn 4 soorten uittreksels:

  • Model art. 593: model bestemd om herstel in eer en rechten aan te vragen.
  • Model art. 595: basismodel dat wordt afgeleverd als er geen model 596-1 of 596-2 nodig is.
  • Model art. 596.1: model bestemd voor het uitoefenen van een gereglementeerde activiteit. Het kan bijvoorbeeld gaan om een taxichauffeur, privédetective, voetbalsteward of voor het verkrijgen van een wapen- of visvergunning. Bekijk hier de lijst van alle gereglementeerde activiteiten.
  • Model art. 596.2: model bestemd voor het uitoefenen van een activiteit die onder opvoeding, psycho-medisch-sociale begeleiding, hulpverlening aan de jeugd, kinderbescherming, animatie of begeleiding van minderjarigen valt.

Ben je niet zeker welk model je nodig hebt, dan kan je het typeformulier laten invullen door de organisatie die een uittreksel strafregister vraagt.

Lees alle details over het strafregister op de website van de Federale overheidsdienst Justitie.
Lees hier alle details over de uitwissing van een strafvermelding en het eerherstel.

Let op met websites die je laten betalen voor een uittreksel.
Een uittreksel kan je steeds gratis verkrijgen.

Procedure

  • Vraag je uittreksel uit het strafregister bij voorkeur aan via mail: burgerzaken@gingelom.be. Je ontvangt het attest binnen 4 werkdagen in jouw e-box. Is jouw e-box nog niet geactiveerd, doe dit dan eerst via https://myebox.be.
  • Je kan nog steeds een papieren versie PERSOONLIJK komen afhalen! Maak hiervoor een afspraak en kom dan langs bij de dienst burgerzaken. We geven het uittreksel meteen mee.
  • Opgelet! Een verzending via e-mail en/of post is verboden.

Vraag je uittreksel aan bij de dienst Centraal Strafregister van de Federale overheidsdienst Justitie als:

  • Je het uittreksel aanvraagt als gerechtelijke overheid, gemachtigde administratieve instantie of rechtspersoon (vennootschap of vzw).
  • Je geen woon- of verblijfplaats (meer) hebt in België.
  • Je een diplomaat bent.

Meebrengen

Bedrag

Gratis


Contactinformatie