Visvijver

Ligging

De gemeentelijke visvijver, gelegen aan het gemeentelijk sportcentrum te Jeuk (voetbalterrein KDH Jeuk), is voor iedereen toegankelijk.

Fotocollage visvijver

Aanvraag visverlof

Hengelen is evenwel enkel toegelaten indien je in het bezit bent van een visverlof, dat je kan bekomen bij de vereniging De Vrije Vissers.
Rony Lowet - 0479 33 05 43 - rony.lowet1@telenet.be.

Het visverlof is geldig van 01/01 tot 31/12.

Bij aanschaf van het visverlof zal het visreglement overhandigd worden.

Uitbating

De vijver wordt beheerd en onderhouden door de vereniging De Vrije Vissers Gingelom.
De gemeente Gingelom sloot een concessieovereenkomst met deze hengelvereniging, welke het volledige beheer aan de vereniging toekent.

Deze vereniging richt jaarlijks een viswedstrijd in, verspreid over meerdere dagen, waaraan alle visverlofhouders kunnen deelnemen.