(Voor)naamsverandering

Jouw voornamen en familienaam staan officieel geregistreerd. Die mag je dus niet zomaar veranderen. Al zijn er specifieke omstandigheden waarin zo’n wijziging wel kan:

  • Je bent Belg, erkende vluchteling of staatloze.
  • Je  nieuwe naam geeft geen aanleiding tot verwarring.
  • Je nieuwe naam brengt jezelf of derden geen schade toe.
  • Extra voorwaarde bij een wijziging familienaam. Je vermeldt duidelijk de ernstige reden om je familienaam te veranderen.

Procedure

Familienaam wijzigen

Stuur je aanvraag schriftelijk (niet per mail of fax) naar de dienst naamsverandering van de Federale overheidsdienst (FOD) Justitie. Hoe dat precies moet en hoeveel je moet betalen, lees je op hun website. Reken erop dat de procedure tussen 6 en 12 maanden duurt. De dienst naamswijzigingen laat je weten of de naamswijziging wordt toegestaan, hoeveel de verschuldigde registratiekosten bedragen en welke documenten je moet opsturen.

Hoe verloopt het verder? Heb je officieel een nieuwe naam, ga dan naar de gemeente waar je geboren bent. Maak een afspraak bij de dienst burgerlijke stand om je aktes van naamsverandering op te laten maken.

Voornaam wijzigen

Je kan je voornaam laten wijzigen bij de dienst burgerzaken, op voorwaarde dat je gedomicilieerd bent in Gingelom of je laatste woonplaats in België in Gingelom was.
Neem je geldige identiteitskaart mee en een afschrift van je geboorteakte indien je in het buitenland bent geboren. Ouders of voogd kunnen een aanvraag doen voor hun minderjarige kinderen. Reken erop dat de procedure maximum 3 maanden duurt.

Bij een positieve beslissing worden alle akten van de burgerlijke stand waarin je wordt vermeld (bijvoorbeeld geboorteakte, huwelijksakte, geboorteakte van je kinderen) en je gegevens in het rijksregister automatisch aangepast. Je hoeft daarvoor niets te doen.
Een aantal zaken moet je wel opnieuw aanvragen:

  • Een identiteitskaart.
  • Een rijbewijs.
  • Een paspoort.

Vergeet ook niet een aantal organisaties (bijvoorbeeld nutsbedrijven, school, werkgever) te informeren over je voornaamswijziging.

Maak tijdig jouw afspraak!

Meebrengen

  • Elektronische identiteitskaart (eID).
  • Eventueel je geboorteakte als je in het buitenland geboren bent.

Bedrag

€50

Regelgeving


Contactinformatie