Werken in België

Arbeidskaart en arbeidsvergunning

Buitenlanders die maximaal 90 dagen als loontrekkende in België willen werken, hebben daarvoor een arbeidskaart nodig, en hun werkgever een arbeidsvergunning. De arbeidskaart wordt alleen toegekend aan bepaalde categorieën van werknemers. Voor elke categorie van werknemer gelden andere voorwaarden en procedures.

Single-permit of gecombineerde vergunning

De toekomstige werkgever van de buitenlandse werknemer vraagt de gecombineerde vergunning aan. Die toelating tot arbeid kan alleen worden toegekend als het werk van de buitenlander tot een van de onderstaande categorieën behoort. Voor elke categorie gelden aparte voorwaarden en procedures.

Beroepskaart

Als je als buitenlander als zelfstandige wilt werken in België, heb je daarvoor een beroepskaart nodig. Die geeft je de toestemming een zelfstandige activiteit uit te oefenen.

Bepaalde categorieën van buitenlanders zijn vrijgesteld van die verplichting, zoals onderdanen van een EU-lidstaat of van IJsland, Noorwegen, Liechtenstein of Zwitserland. 

Bij het ondernemingsloket kan je als zelfstandige in spe terecht voor meer informatie.

Uitzondering

Britse burgers die in loondienst of als zelfstandige willen werken in het Vlaams Gewest moeten sinds 01/01/2021 een aantal stappen ondernemen. Welke stappen, dat hangt af van de situatie waarin ze zich bevinden.


Contactinformatie