Werking

Foto Park van de vriendschapHet lokaal dienstencentrum ‘Het Park van de Vriendschap’ ligt in de Mielenstraat 1 in Buvingen. Het is ‘de ontmoetingsplek’ waar de senioren van Gingelom terecht kunnen voor een zinvolle vrijetijdsbesteding. Zij vinden in het ‘Park van de Vriendschap’ een ruim aanbod aan activiteiten en diensten, zowel voor ontspanning, vorming, informatie als verzorging.

 

Dit alles moet er toe leiden dat senioren langer zelfstandig in hun eigen omgeving kunnen blijven wonen.

Vooral de behoefte aan sociaal contact en het gevoel actief deel te nemen aan het maatschappelijke leven, is voor veel senioren de drijfveer om naar 'Het Park van de Vriendschap’ te komen.

Iedereen is welkom! Je hoeft geen lid te zijn van een seniorenbond of andere sociale vereniging.

Het lokaal dienstencentrum is erkend door het Agentschap Zorg & Gezondheid van de Vlaamse Gemeenschap en werkt nauw samen met het OCMW en de gemeente Gingelom.


Contactinformatie