Wettelijke samenwoning

Je kan wettelijk samenwonen met iemand als je op hetzelfde adres woont. Dit kan met je partner of met iedere andere persoon waar je geen partnerrelatie mee hebt.

De registratie van wettelijk samenwonen geeft je een zekere juridische bescherming op het gebied van eigendom van goederen, gezinswoning en verdeling van de gezinslasten.

Maak een afspraak bij ons en wij helpen je verder.

Voorwaarden

Je kan enkel een verklaring van wettelijk samenwonen ondertekenen wanneer je:

 • Een woning deelt op éénzelfde adres.
 • Minstens 18 jaar bent.
 • Juridisch bekwaam bent om een contract te sluiten.
 • Niet getrouwd of wettelijk samenwonend bent met iemand anders.

Procedure

Je legt samen met je partner of huisgenoot de verklaring van wettelijke samenwoonst af bij de ambtenaar van de burgerlijke stand. De verklaring bevat de volgende gegevens:

 • Datum van de verklaring.
 • Naam, voornaam, geboorteplaats, geboortedatum en handtekening van beide partijen.
 • Gemeenschappelijke woonplaats.
 • Vermelding van de wil van beide partijen om wettelijk samen te wonen.
 • Vermelding dat beide partijen vooraf kennis hebben genomen van de artikelen 1475 tot 1476 van het Burgerlijk Wetboek dat het statuut van de wettelijke samenwoning regelt.

Meebrengen

 • De identiteitskaarten van beide samenwonende.
 • Eventueel de naam en het adres van de notaris bij wie je al een vermogensrechtelijke overeenkomst hebt laten opstellen.

Wanneer je de Belgische nationaliteit hebt en je bent geboren in België, dan zorgt de ambtenaar van de burgerlijke stand voor alle verdere documenten.

Heb je de Belgische nationaliteit niet en/of woon je niet in België, dan moet je volgende documenten ook nog meebrengen:

 • Een uittreksel uit je geboorteakte met aanduiding van de afstamming.
 • Een attest van ongehuwde staat.
 • Een uittreksel van de echtscheidingsakte als je gescheiden bent.
 • Een uittreksel van de overlijdensakte als je weduwe of weduwnaar bent.

Deze uittreksels mogen maximaal 2 maand oud zijn.

Bedrag

De verklaring  van wettelijk samenwonen afleggen en de beëindiging is gratis.

Uitzonderingen

Hoe een wettelijke samenwoonst beëindigen?

 • In onderlinge overeenstemming door de beide samenwonenden, dan komen jullie samen langs voor de beëindiging te ondertekenen.
 • Eenzijdig door 1 van de samenwonenden via een schriftelijke verklaring op de dienst burgerzaken van de gemeente.
  OPGELET: dan moet degene die de samenwoonst beëindigt, de kosten van de deurwaarder betalen. Dit bedrag moet ter plaatse betaald worden!
 • Door een huwelijk.
 • Door het overlijden van 1 van de partijen.

Contactinformatie