Wilsverklaring euthanasie

Met een wilsverklaring inzake euthanasie, kan je vragen dat er euthanasie wordt toegepast als je op onomkeerbare wijze het bewustzijn verliest. Buiten deze wilsverklaring om is euthanasie alleen mogelijk op uitdrukkelijk verzoek van een patiënt die nog in staat is om zijn wil om te sterven uit te drukken.

Voorwaarden

Je kan een wilsverklaring opstellen als je meerderjarig (of ontvoogd minderjarig) en handelsbekwaam bent.

De wilsverklaring is geldig wanneer ze is opgesteld:

 • Volgens een wettelijk voorgeschreven modelformulier.
 • Minder dan 5 jaar voor het begin van de wilsonbekwaamheid van de patiënt.
 • Uit vrije wil (en dus niet als het gevolg van externe druk).
 • In het bijzijn van 2 meerderjarige getuigen waarvan er minstens 1 geen materieel voordeel heeft bij het overlijden.

Euthanasie kan alleen worden uitgevoerd als de patiënt:

 • Lijdt aan een ernstige en ongeneeslijke, door ongeval of ziekte veroorzaakte aandoening.
 • Niet meer bij bewustzijn is.
 • En deze toestand onomkeerbaar is.

Procedure

Je kan het formulier downloaden of afhalen na telefonische afspraak bij de dienst burgerzaken of je kan een afspraak maken bij onze dienst.

De wilsverklaring moet worden opgesteld in het bijzijn van 2 meerderjarige getuigen waarvan er minstens 1 geen materieel voordeel heeft bij het overlijden.

Je kan in de wilsverklaring 1 of meer vertrouwenspersonen aanwijzen die, als het zover is, de behandelende arts op de hoogte brengen van de wil van de patiënt.

De wilsverklaring moet worden gedateerd en ondertekend door de opsteller, de getuigen en de eventuele vertrouwenspersonen.

De geldigheid hangt af van de datum van verklaring:

 • Verklaringen gedateerd vanaf 02/04/2020 blijven onbeperkt geldig.
 • Verklaringen gedateerd tot en met 01/04/2020 blijven slechts geldig voor een periode van 5 jaar vanaf de datum van verklaring. Je kan verklaringen met beperkte geldigheid altijd omzetten naar een nieuwe verklaring van onbeperkte duur.

De wilsverklaring kan op ieder ogenblik worden herzien of ingetrokken.

Er bestaat ook een “negatieve wilsbeschikking”, meer info hierover vind je op https://leif.be/voorafgaande-zorgplanning/negatieve-wilsverklaring/.

De Federale Controle- en Evaluatiecommissie waakt over de correcte toepassing van de euthanasiewet. Deze commissie gaat na of de euthanasie is uitgevoerd onder de voorwaarden en volgens de procedure bepaald door de wet. Op de website van de FOD Volksgezondheid vind je meer info over de werking van de Federale Controle- en Evaluatiecommissie.

Meebrengen

Als je een exemplaar van de wilsverklaring wil laten registreren bij je gemeentebestuur heb je de volgende documenten nodig:

 • Ondertekend formulier voor een wilsverklaring.
 • Identiteitskaart.
 • Kopie identiteitskaarten van de getuigen.

Bedrag

Het laten registreren van de wilsverklaring inzake euthanasie is gratis.


Contactinformatie