Zwaar zorgbehoevenden

Het zorgbudget voor zwaar zorgbehoevende heette vroeger de “Vlaamse zorgverzekering”. Het maandbedrag bedraagt €130. Dit krijg je als je veel zorg nodig hebt, zoals ouderen die in een woonzorgcentrum verblijven of mensen die thuis veel ondersteuning nodig hebben.

Voorwaarden

 • Je moet aangesloten zijn bij de Vlaamse sociale bescherming en elk jaar je zorgpremie betaald hebben.
 • Zwaar zorgbehoevend zijn en dat bewijzen met een attest of meting van je zorgzwaarte (= een indicatiestelling).
  • Verblijf je in een erkend Woonzorgcentrum (WZC), rust- en verzorgingstehuis (RVT) of psychiatrisch verzorgingstehuis (PVT) in Vlaanderen of Brussel?
   Dan heb je automatisch recht op dit zorgbudget. Dit moet je met een verblijfsattest van je residentiële zorgvoorziening bewijzen.
  • Je woont thuis (mantel- en thuiszorg)?
   Dan heb je een attest nodig met een score van zorgbehoevendheid. Deze inschaling kan je bij je ziekenfonds of zorgkas aanvragen. Attesten met minstens 1 van de volgende scores volstaan.

Procedure

Voor deze aanvraag kan je terecht bij een maatschappelijk assistent van onze sociale dienst. Hij of zij zal de nodige aanvraagformulieren invullen en contact opnemen met je Zorgkas. Hiervoor kan je online of telefonisch (011 88 04 71) een afspraak maken.

Meebrengen

 • Rijksregisternummer van de zorgbehoevende.
 • Rekeningnummer van de zorgbehoevende.
 • Contactgegevens van de zorgbehoevende en/of zijn/haar begeleider.

Bedrag

Het Zorgbudget bedraagt €130 /maand.

Uitzonderingen

Je hebt geen recht op een zorgbudget voor zwaar zorgbehoevenden in deze gevallen:

 • Je krijgt een budget voor niet-rechtstreeks toegankelijke hulp of een persoonsvolgend budget van het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (bij meerderjarigen).
 • Je krijgt een persoonlijk assistentiebudget van het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (bij minderjarigen).
 • Je verblijft voltijds in een Multifunctioneel Centrum van het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (voor personen tot 21 jaar, of uitzonderlijk tot 25 jaar).
 • Je verblijft in een gehandicaptenvoorziening voor meerderjarigen buiten Vlaanderen.
 • Je verblijf voltijds in een residentiële gehandicaptenvoorziening voor minderjarigen buiten Vlaanderen.
 • Je krijgt ambulante ondersteuning van een gehandicaptenvoorziening voor meerderjarigen buiten Vlaanderen.
 • Je bent ingeschreven in een internaat of internaat permanente openstelling van een medisch-pedagogisch instituut van het Gemeenschapsonderwijs.

In deze situaties kan je geen zorgbudget voor zwaar zorgbehoevenden krijgen.
Dat geldt vanaf de 1ste dag na de maand waarin deze situatie gestart is. En je kan geen zorgbudget krijgen tot het einde van de maand waarin je nog in die situatie bent.


Contactinformatie