Zwerfvuil

Zwerfvuil is klein afval dat buitenshuis wordt achtergelaten op een plaats waar dat niet hoort. Dat kan bewust of onbewust zijn. Voorbeelden genoeg: sigarettenpeuken, kauwgom, etensresten, verpakkingen, tickets, blikjes, flesjes, paraplu’s, zakdoekjes, …

Zwerfvuil opruimen kost niet alleen een bom geld, het vraagt ook heel wat tijd en de inzet van mensen en middelen. Bovendien is zwerfvuil voor veel burgers een bron van ergernis. Mensen vinden het immers onaangenaam om in een vuile straat of vervuilde omgeving rond te lopen. Geef toe: het is toch veel leuker wonen in een buurt zonder allerlei rotzooi op de grond!

Via het gemeentelijke meldpunt kan je een melding maken van sluikstorten en zwerfvuil. Dit kan telefonisch op 0800 99 573 of via het digitale meldpunt.

De gemeente Gingelom onderneemt jaarlijks verschillende sensibiliserende acties rond zwerfvuil en sluikstorten.

Jaarlijkse zwerfvuilactie Straat.net

De milieuraad nam in 2008 het initiatief om samen met heel wat vrijwilligers een grootse zwerfvuilactie te organiseren. Deze actie wordt nog steeds jaarlijks herhaald in samenwerking met Limburg.net en de Gingelomse verenigingen. Met deze gezamenlijke actie willen we de strijd aanbinden tegen allerlei rondzwervend vuil dat ons mooie dorp en vele kilometers wegen ontsiert.

Zwerfvuilmeters en -peters

We zijn in Gingelom met bijna 100 zwerfvuilmeters- en peters. Deze enthousiaste vrijwilligers ruimen regelmatig en onbezoldigd zwerfvuil op in hun buurt. Het is een mooi team waar we als gemeentebestuur erg trots op zijn. Samen zorgen we dat onze buurten er proper bij liggen.

In oktober 2016 ging het project ‘zwerfvuilmeters en -peters’ in Gingelom van start. Elke deelgemeente heeft ondertussen minstens 1 meter of peter die zich inzet in een aantal straten.

De gemeente zorgt ervoor dat deze vrijwilligers verzekerd zijn en stelt prikstokken, fluohesjes, handschoenen en vuilniszakken ter beschikking. Op deze manier proberen we de meters en peters zo goed mogelijk te ondersteunen.

Wie interesse heeft om aan te sluiten bij ons zwerfvuilproject kan contact opnemen met de dienst wonen en leven via 011 88 04 88 of milieu@gingelom.be.

Operatie proper

Operatie Proper is een beloningssysteem om o.a. Vlaamse scholen een duwtje in de rug te geven en zwerfvuil duurzaam aan te pakken. In Gingelom is het een mooie samenwerking tussen de basisscholen, Mooimakers en de gemeente.

Mooimakers helpt met een concreet en haalbaar actieplan tegen zwerfvuil, gratis opruimmateriaal (bv. grijpertjes, handschoenen, fluohesjes… ) en een online platform dat scholen toelaat om hun vooruitgang bij te houden en te delen. De gemeente Gingelom zorgt voor de opvolging van de actieplannen. De scholen gaan gedurende het schooljaar een aantal vaste uitdagingen aan, zoals regelmatig het zwerfvuil op en rond het schoolterrein opruimen.

Dankzij de inspanningen van de leerlingen, leerkrachten en directie wordt Gingelom een stukje mooier, en daarvoor worden ze op het einde van het schooljaar bedankt. Scholen eindigen dus niet enkel met een mooiere schoolomgeving, maar ook met een mooie beloning.

Opruimactie school


Contactinformatie