Asbest

Asbest werd vroeger veel gebruikt in de bouwsector. In de loop der jaren werd echter duidelijk dat asbestvezels inademen ernstige gezondheidsrisico’s met zich meebrengt. Daarom is het sinds 2001 verboden om asbest te gebruiken en asbesthoudend materiaal te verhandelen in België. Er is vandaag echter nog steeds veel asbest aanwezig in en rond onze woningen. Als inwoner kan je gebruik maken van ons aanbod om asbest veilig en gemakkelijk te verwijderen en af te voeren.

Huis-aan-huisophaling van asbest via Limburg.net

Asbest dat (hecht)gebonden en in goede staat is kan je zelf verwijderen. Volg hierbij uiteraard wel de nodige veiligheidsvoorschriften. Mensen die zelf aan de slag gaan, kunnen voor het afvoeren van het asbest gebruik maken van de ophaling aan huis van Limburg.net.

Alle inwoners van Limburg en Diest kunnen asbest laten ophalen in een container, een platenzak of een bigbag. Via een online platform op www.limburg.net/asbest kunnen zij dit eenvoudig aanvragen en betalen. Een container kost €160, een platenzak of bigbag kost €20. Bij elke ophaling moet er verplicht een pakket persoonlijke beschermingsmiddelen (€10) worden aangekocht om het asbest veilig af te breken. Het pakket bevat ook een instructiefolder met de nodige informatie om de werken veilig te kunnen uitvoeren en het asbest correct te kunnen aanbieden voor de ophaling.

Asbest moet verplicht verpakt naar het sorteerpark

Voor kleine hoeveelheden asbest kan je terecht in het sorteerpark. Je mag tot 2 m³ of 20 asbestplaten naar het sorteerpark brengen zonder bij te moeten betalen. Asbestafval moet wel verpakt afgeleverd worden. Op deze manier kunnen we het veiliger maken voor zowel onze parkwachters als de bezoekers van het park. In het sorteerpark kan je speciaal materiaal aankopen om het asbest te verpakken.

Hoe ga je te werk?

  • Ga langs bij het park en koop het verpakkingsmateriaal.
  • Verwijder het asbest voorzichtig en verpak het onmiddellijk. Draag beschermende kledij wanneer je asbest verwijdert. Let er ook op dat het materiaal niet breekt!
  • Breng het verpakte asbest naar het sorteerpark. Let wel op dat het verpakte asbest makkelijk hanteerbaar is. Je moet het immers nog in de container kunnen deponeren in het sorteerpark!

Wat kost dit verpakkingsmateriaal?

  • Minibag (voor bv. een bloempot): €1 /stuk
  • Buisfolie (voor bv. een golfplaat of schouw): €1 /golfplaat of stuk  

Als je het verpakkingsmateriaal aankoopt, kan je tegelijkertijd ook een pakket persoonlijk beschermingsmateriaal kopen (€10). 

Op de website van Limburg.net vind je ook heel wat informatie rond het veilig en correct verwijderen van asbest.


Contactinformatie