Sorteerpark

Het gemeentelijk sorteerpark is gelegen aan de Wintboomstraat 100 te Borlo. De openingsuren en sluitingsdagen vind je op de achterkant van het infoblad en op deze website.

Wat wordt ingezameld op het sorteerpark ?

Op het sorteerpark, kan je terecht met o.a. volgende afvalstoffen:
papier & karton, PMD, afval- en frituurolie, glas, batterijen, afgedankte elektrische toestellen, KGA, roofing, asbest, bouwpuin, afbraakhout, grof vuil, piepschuim, plastic verpakkingen, snoeihout, tuinafval, boomstronken, textiel, autobanden.

Voor het aanvoeren van bepaalde afvalfracties (steenpuin, rubberbanden, asbest, roofing, boomstronken en –wortels, gazonmaaisel en tuinafval) betaal je ter plaatse retributies.

Er gelden andere tarieven voor particulieren dan voor zelfstandigen.

Werkwijze bij jouw bezoek aan het sorteerpark

Om je zo comfortabel mogelijk verder te helpen, is de werkwijze aan de ingang van het sorteerpark als volgt.

  • Je dient je telkens met jouw identiteitskaart aan te melden aan de sorteerparkwachter vóór je het sorteerpark oprijdt.
  • Je geeft jouw KGA, batterijen, frituurvet en –olie aan de sorteerparkwachter af aan de ingang (dus niet meer neerzetten aan de KGA-verzamelplaats).
  • Je betaalt aan de ingang voor de afvalfracties waarvoor een retributie van toepassing is. Betalingen kunnen enkel via bancontact.
  • Je ontvangt een ontvangstbewijs voor jouw betaling.

Door dit aan de ingang van het sorteerpark uit te voeren, is een vlotte doorstroming van het verkeer mogelijk op het sorteerpark zelf.

Opgelet! Laatste aanvoer van hakselhout, aanvoer van grote hoeveelheden afval of zeer gediversifieerd afval minimum een half uur vóór sluitingstijd.

Opgelet! Enkel VERS groenafval mag aangevoerd worden.


Contactinformatie